Entrevista a Mossos d’Esquadra

Ja podeu escoltar l’entrevista que vam realitzar als agents de Mossos d’Esquadra que ens van visitar el passat 30 d’abril. En la seva visita mensual, el Sargent Joan i l’Agent Ester ens van parlar de la història del cos de la policia autonòmica catalana.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.