Entrem al Centre de Formació i Prevenció

El Centre de Formació i Prevenció és una entitat d’iniciativa social declarada Entitat d’Utilitat Pública que ha participat des de 1979 en programes d’atenció especialitzada en col·lectius en risc d’exclusió social a la comarca del Maresme.

L’entitat forma part del Sistema Integrat de Salut del Maresme Central, amb la missió d’oferir un sistema integrat de salut amb una bonaqualitat, a prop del ciutadà, amb eficiència i equitat.

Per tal de desenvolupar la seva activitat, les administracions públiques i privadesels donen el suport necessari i aporten un finançament específic pels diferents serveis i programes

A la comarca tenen un servei que des de la capital de la comarca (SRC Maresme)  i des del Baix Maresme (SCR Burriac)  està atenent a persones majors d’edat amb trastorns mentals severs. Es tracta dels serveis de rehabilitació comunitària, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció als Transtorns de Salut Mental, que també atenen  persones amb trastorns psicòtics incipients. S’hi accedeix a través dels Centres de Salut Mental de cada zona.

Compten amb un engranatge de serveis transversals coordinats que ofereixen una continuïtat assistencial per a les persones ateses als serveis. L’acompanyament assistencial es fa en vessants com l’habitatge, la inclusió en programes de formació o intermediació laboral o els recursos destinats a aconseguir la seva recuperació i inclusió comunitària.    

L’email del CFP és info@cfpmaresme.org