Endesa amplia el sistema de telecontrol de la xarxa elèctrica al Maresme

Endesa ha finalitzat recentment treballs de millora tecnològica a la xarxa de distribució elèctrica del Maresme. Concretament, ha instal·lat nous dispositius electrònics de telecomandament a set centres de transformació repartits en la comarca.

La mesura comprèn la col·locació d’un sistema de telecomandament en aquestes instal·lacions–que funciona mitjançant equips d’actuació remota i un sistema de comunicacions–, el qual permet accionar a distància, des del Centre de Control de la Companyia, ubicat a Barcelona, els dispositius de maniobra.

endesa_cEls dispositius de telecomandament i telesenyalització presenten múltiples avantatges i un important salt de no retorn en la gestió de la xarxa. D’una banda, eviten la necessitat de desplaçar equips d’intervenció sobre el terreny en cas d’incidències (ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs). D’aquesta manera, s’actua amb més celeritat i es garanteix així la continuïtat del servei elèctric. D’altra banda, faciliten informació detallada sobre el funcionament de la línia, fet que permet una actuació més eficient per part dels tècnics.

Els centres de transformació amb nous dispositius de telecontrol es troben als municipis de Mataró, Montgat, Premià de Mar i Vilassar de Mar. En total, la Companyia té ja 174 instal·lacions telecomandades en aquesta comarca que milloren la qualitat i la continuïtat del subministrament de 23.031 clients. La voluntat de la Companyia és anar implementant el control remot a tots els centres de transformació amb l’objectiu de dotar la infraestructura elèctrica d’aquesta comarca dels darrers avenços tecnològics, per poder donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.

A més, aquests treballs apropen la xarxa elèctrica d’Endesa a un model de gestió més eficient mitjançant l’automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents (smart grids).