En marxa els Pressupostos participatius 2022-23

Del 4 de setembre i dins l’1 d’octubre, vilassarencs i vilassarenques podrem votar, de manera telemàtica, les 14 propostes, recollides de mans de la ciutadania i cop revisades pels tècnics municipals, que conformen l’oferta dels Pressupostos Participatius.

L’Ajuntament posa, a disposició de tots i totes, 300.000 euros de l’erari municipal per tal que decidim, democràticament, en què volem destinar-los. A partir del 4 d’agost, els pots consultar a la Biblioteca. Principals propostes, així com a resum, veïns i veïnes aposten per donar mirades inclusives a les zones de jocs infantils del municipi i més il·luminació en alguns indrets de Vilassar de Mar. Vot presencial? 30 de setembre i 1 d’octubre a la plaça de l’Ajuntament.

Enguany, els 14 projectes que es porten a votació (13 d’inversions i 1 de serveis) són els que ha triat la Comissió de Pressupostos Participatius dels 43 que va presentar la ciutadania. A partir del divendres vinent, 4 d’agost, i al vestíbul de la Biblioteca Municipal, es podran consultar els projectes en una exposició. Al mateix temps, s’ha habilitat un espai al web municipal per donar a conèixer tant els projectes seleccionats com el procés de votacions.

repassem el capítol d’inversions amb les 13 idees que es planten en la fase final.
Inversions de fins a 40.000 euros.

PROJECTE 4: Adequació del parc del Patufet, millorant-ne el paviment de sauló existent, el drenatge de les aigües pluvials per evitar tolls quan plou i arreglar el mur existent per permetre el creixement de la palmera

PROJECTE 7: Reformular la il·luminació a la pista de futbol del carrer Jeroni Anyé amb Torrent de la Santa. Instal·lant-hi, dues columnes, amb dos projectors cadascuna, i tota la infraestructura necessària perquè funcionin. És a dir, canalitzacions, cablejats, proteccions elèctriques, etc.

PROJECTE 10: Millora del pas de vianants del carrer Muralla amb un coixí berlinès per a garantir la reducció de velocitat dels vehicles en aquest tram de carrer. També es proposa desplaçar el pas de vianants per evitar la coincidència amb la sortida del carrer Mossèn Pere Ribot al cantó amb Premià i fer una actuació que permeti la millora de l’accessibilitat i de la visibilitat d’aquest pas.

PROJECTE 17: Retolar els noms dels camins rurals, torrents i rieres del terme municipal i fixar la toponímia del territori per preservar-ne l’ús i la memòria.

PROJECTE 27: Ubicar tendals per evitar la calor a les aules de l’Escola del Mar.

PROJECTE 34: Incorporar mobiliari i condicionament exterior dels patis de les escoles per oferir als infants diferents ambients, en entorns més confortables. També paviments, recorreguts per tal de facilitar l’accessibilitat.

PROJECTE 42: Control de la població de coloms mitjançant pinso anticonceptiu

PROJECTE 43: Proposta de construcció de tres nous gegants, adaptats, inclusius i vinculats als oficis relacionats amb la pagesia, els mestres d’aixa i els pescadors.

PROJECTE 44: Projecte d’incorporació d’estructures de joc i condicionament exterior dels patis. Per tal que les escoles puguin oferir als infants diversitat d’activitats de joc i aprenentatge. Buscant, amb aquests elements, que nens i nenes puguin inventar i crear situacions de joc molt diverses, coeducadores i inclusives. Les estructures de joc compliran les normatives i recomanacions vinculades a l’espai educatiu i se cercarà que els materials i els sistemes constructius siguin sostenibles.

Entrem, ara, a exposar les propostes incloses , també, en el capítol Inversions però amb un pressupost de 40.001 fins a 110.000 euros.

PROJECTE 19: Convertir en inclusiu el parc de Josep Tarradellas. Substituint alguns elements de joc per d’altres de més inclusius, renovant el tancat i instal·lant una font amb diferents alçades perquè tothom pugui fer-ne ús.

PROJECTE 21: Fer més inclusiva la plaça Jeroni Gelpí substituint el paviment que hi ha per un de nou i canviar algun element de joc actual per algun més inclusiu.

PROJECTE 26: Millorar la pista de bàsquet del carrer Santa Maria Instal·lar dues columnes amb dos projectors de llum cadascuna per millorar la il·luminació de la pista. També, canviar el paviment i renovar les cistelles.

PROJECTE 37: Instal·lar un projector i un equip de so a l’Ateneu per garantir la qualitat tècnica per poder oferir una programació estable de cinema.

Finalment, repassem el finalista dins de la carpeta de Serveis.

PROJECTE 2: Campanyes de sensibilització per un Vilassar més sostenible. Educació, comunicació i sensibilització pel que fa a la recollida de residus, amb una acció directa amb educadors ambientals a peu de contenidor. Explicar els principis de l’economia circular i donar pautes de reciclatge, aclarir dubtes de les persones sobre on han d’anar dipositats els residus, i sensibilitzar-les perquè els separin adequadament quan van a dipositar-los als contenidors. Tot plegat per contribuir a millorar la recollida selectiva.

Ara ja saps què és el que podrem escollir. Però sabem el qui i el com de les votacions?

Així doncs, atenció. Podran votar veïns i veïnes empadronats a Vilassar de Mar, majors de 16 anys o que els compleixin enguany. Del 4 de setembre a l’1 d’octubre (abans de les 13h) es podrà votar de forma electrònica a través de l’APP Vilassar de Mar gratuïta per a dispositius mòbils o accedir a l’apartat que trobaràs al web municipal.

Procés ben senzill: introduir el DNI, seleccionar tres projectes d’inversió de fins a 40.000 euros i dos d’inversió de 40.001 a 110.000 euros i un projecte de serveis de votació opcional. I ja prémer el botó “Emetre vot“.

També hi haurà votacions presencials, el 30 de setembre i l’1 d’octubre, a la plaça de l’Ajuntament. Els projectes guanyadors s’aniran executant fins a esgotar els 300.000 €. Recorda: per a projectes d’inversions es destinen 260.000 € i per a projectes de serveis 40.000 € del pressupost municipal.