Els Somnis amb Paquita Bruixa

Ja podeu escoltar la definició de dos somnis molt comuns, com són els somnis eròtics per una banda, i un altre completament diferent, com és somniar la mort d’una persona. Bruixa ens explica el significat d’ambdós.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.