Aqui tenim els primers rituals de Nadal, per portar prosperitat a la llar, que ens ha portat Paquita Bruixa en la secció de dimecres 23 de novembre. la podeu escoltar en directe els dimecres a les 11h i fer-li consultes a través de viradio@vilassardemar.cat.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.