Els Mossos d’Esquadra implementen la cita prèvia per a posar denúncies a comissària

L’espai magazine “Parlant de tot”, presentat per Jaume Cabot, ha ofert recentment una nova edició de la seva secció mensual dedicada a qüestions de seguretat ciutadana que compta amb la col·laboració i la participació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Premià de Mar.  

La secció, que podeu escoltar en aquest enllaç, ha centrat la seva atenció en la posada en funcionament, des del passat mes de desembre, d’un nou sistema que permet al ciutadà demanar cita prèvia per a posar denúncies.

L’agent Abel ha explicat que l’objectiu de la implantació d’aquest sistema és oferir un millor servei a la ciutadania. ja que permet una optimització del temps tant dels ciutadans que vulguin interposar una denúncia com de la pròpia comissaria, ja que podrà gestionar i redistribuir millor el volum de feina. El sistema s’ha implantat a totes les comissaries.

L’agent Abel ha explicat que demanar cita prèvia per ser atès no és obligatori, és una possibilitat, és una nova opció, que es recomana fer i ha recordat que només es pot demanar cita prèvia  per internet, no per telèfon.

 El ciutadà, des de casa, ja pot reservar hora per posar la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba disponible a través de la plataforma mossos.gencat.cat/citaprevia. Des d’aquesta interfície es pot triar la comissaria on vol adreçar-se per posar denúncia i escollir la franja horària en la qual vol ser atès d’entre les disponibles, entre les 6 h i les 22 h.

L’agent ha explicat que la cita prèvia es pot modificar o anular, si li sorgeix a qui la demana algun contratemps.

La nova eina corporativa, que s’ha elaborat de la mà de la Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC), permet gestionar millor les càrregues de treball de les oficines d’atenció al ciutadà,  que són les encarregades de recollir les denúncies dels ciutadans, i d’altra banda, endreçar els fluxos dels ciutadans que van a comissaria per evitar llargues cues d’espera a ser atesos, en concentrar-se de vegades moltes persones en una mateixa franja horària.

L’agent Abel ha explicat que el sistema de cita prèvia està disponible per a aquells tràmits i denúncies més habituals. Així es pot reservar hora per tràmits administratius com declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors i per denunciar fets no penals com les pèrdues de documentació i/o objectes. També es poden denunciar a través de cita prèvia fets penals que no requereixin una instrucció complexa com ara robatoris amb força a habitatges i establiment, furts, robatori a interior de vehicle i danys lleus, a banda de robatoris amb violència i intimidació, lesions, amenaces, sostracció de vehicle i ocupació d’immobles. 

Ha recordat que per posar una denúncia cal anar amb el DNI i ha subratllat que és molt adjuntar, quan es presenta la denúncia,  tota aquella documentació que veiem que pugui als Mossos d’Esquadra en la investigació del cas que es denunciarà: si patim una agressió, l’informe de lesions de l’hospitalo on s’ha estat atès,  en el cas d’ocupació de vivenda, l’escriptura de la casa,  

L’agent ha recordar que aquelles denúncies relatives a delictes d’especial gravetat i urgència seguiran sent ateses sense cita prèvia i de forma preferent.

L’agent ha destacar que un dels tràmits més demanats és  el d’autorització a menors a viatjar a l’estranger, per part dels pares i mares.

Una de les estafes que s’ha produït últimament està relacionada amb la covid 19. Hi ha estafadors que han telefonat a residències i a persones particulars dient que estaven oferint la vacuna contra el coronavirus i demanant a la persona que hi ha a l’altra banda del telèfon que els faci una transferencia urgent si no perdran la vacuna.

Molta atenció, aquest tipus de situacions són una estafa. La vacuna anticivid 19 la compra el govern i és el govern qui  distribueix les vacunes a les residències i als hospitals i als centres d’atenció primària.

Reduir el temps d’espera a les comissaries per a posar denúncies és un dels compromisos del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de donar una millor qualitat de servei en tot moment. Per poder oferir aquest servei, uns 8.200 membres del cos han rebut la formació necessària per poder gestionar amb èxit el servei de cita prèvia.

Es pot accedir a fer reserva de cita prèvia al següent link: mossos.gencat.cat/citaprevia