Els consells comarcals de la província de Barcelona demanen un millor finançament

presidents_comarcals

Els presidents dels consells comarcals de la província de Barcelona han mantingut una reunió per treballar conjuntament aquelles problemàtiques comuns a tots ells i la principal és la del finançament. En aquest sentit, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Maresme Miquel Àngel Martínez i Camarasa, “solicitarem a la Generalitat un replantejament de la fòrmula de finançament tota vegada que aquest és un dels problemes que els consells comarcals arroseguem des de la nostra creació”. 

Miquel Àngel Martínez ha assegurat que la voluntat expressada per tots els presidents comarcals és la de treballar d’una manera col·laborativa per afrontar els reptes d’aquestes administracions supralocals i que, pel que fa al finançament, es demanarà una reunió amb la Generalitat perquè reconsideri la fòrmula que s’aplica als consells comarcals. Des de la seva constitució, els consells comarcals desenvolupen les seves activitats i les competències que li són assignades amb una manca de recursos propis i una excessiva dependència dels ingressos finalistes provinents d’altres administracions, principalment de la Generalitat que és l’administració amb la qual més treballen els consells, però també de la Diputació i dels ajuntaments que li deleguen competències.

Aquesta situació, segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Maresme, “dóna molt poc marge de maniobra als consells comarcals, que són els que més coneixen el territori, per desenvolupar projectes propis que contribueixin a donar un nou impuls a la comarca, als seus ciutadans i als propis ajuntaments”.

Els presidents comarcals estan preparant un document conjunt dels consells comarcals del Maresme, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Moianès, l’Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Miquel Angel Martinez Camarasa i Joaquim Ferrer

D’altra banda, el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, també ha mantingut una reunió amb el Secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals de la Generalitat, Joaquim Ferrer, per tractar temes que afecten directament al consell maresmenc. En el decurs d’aquesta reunió es van abordar des del Fons de Cooperació Local a les línies del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), passant per altres programes importants per al territori com els FEDER europeus. 

Leave a Reply