Els alumnes de quart d’ESO dels instituts realitzen les proves de competències bàsiques

Els alumnes de quart d’ESO dels instituts de tot Catalunya realitzen aquest dimecres i demà dijous la prova d’avaluació. Es tracta d’una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística. És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Avui es fan les proves d’anglès, matemàtiques i català i demà dijous la prova cientificotecnològica i la de castellà

De l’institut Pere Ribot fan la prova 79 alumnes i de l’institut Vilatzara 156.