Els alumnes de 5è de primària de l’escola Vaixell Burriac, realitzaran durant aquest curs 2013-2014 el Projecte Cultura Emprenedora a l’Escola

banner_160x600
La iniciativa consisteix en simular la constitució d’una cooperativa per a la fabricació i venda d’un producte, amb l’objectiu de desenvolupar valors i capacitats emprenedores com ara la iniciativa, la creativitat, la responsabilitat, la cooperació i la solidaritat, la presa de decisions i el treball en equip, a més de treballar les diferents competències bàsiques del currículum de primària.

Els alumnes són els protagonistes de tot el procés i decideixen de manera  democràtica i autònoma el nom de la cooperativa, el capital social, quin ha de ser el producte, el logotip, el sistema de producció, etc. Un cop elaborat el producte es realitzarà un dia de venda en una parada d’un mercat local i se’n destinarà un mínim del 10 % dels beneficis a projectes d’interès social escollits pels infants, ja que la responsabilitat social de la cooperativa és un altre aspecte destacat del projecte.

Cultura Emprenedora a l’Escola és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i compta amb el suport de les regidories de Comerç, Empresa, Formació i ocupació i Ensenyament . Aquest primer any es farà a l’escola
i la voluntat és que l’any vinent es pugui ampliar a més escoles.