Els accidents laborals es cobren 3 vides al Maresme durant 2015

accidents.jpg.300x1132015 ha ratificat la tendència a l’alça dels accidents laborals al Maresme. També s’han incrementat a la província i al conjunt de Catalunya, però, tal i com apunten les dades analitzades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l’índex d’incidència laboral maresmenc està per sobre del provincial i del català. A més, l’augment percentual més significatiu ha estat el dels sinistres més greus fins el punt que es van registrar 3 víctimes mortals, igual que el 2012.

L’índex d’incidència laboral és el sistema més objectiu per mesurar i poder comparar el nivell de sinistralitat a la feina que hi ha a diferents sectors i/o territoris. El model consisteix a relacionar el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social. L’aplicació d’aquesta metodologia determina que l’any 2015 es van produir al Maresme 3.532,43 accidents laborals amb resultat de baixa per cada 100.000 afiliacions al règim general de la Seguretat Social. La comparativa amb l’any anterior evidencia un increment del 2,42%. A més, l’índex d’incidència maresmenc es troba per sobre del provincial (3.267,26) i del català (3.417,56).
L’anàlisi per sectors econòmics determina, com ja és habitual, que el primari és el que presenta un índex d’incidència més elevat (46.966,73 accidents per cada 100.000 afiliacions), segueix la construcció amb 7.821,38, la indústria amb 3.941,70 i els serveis (3.096,20). En comparació amb l’any anterior, el sector industrial és el que ha experimentat un augment més destacable (el 12,97%). A distància es troba l’augment en el sector serveis (0,98%). En canvi, en el sector primari i a la costrucció s’ha registrat un descens de la sinistralitat laboral. En el primer cas arriba a una disminució percentual del 15,52% i en el segon a un 6%.
En xifres absolutes, el Maresme va registrar 2.999 accidents laborals, 194 sinistres més que el 2014. Aquest increment es va repartir en diferents increments percentuals en funció del grau de gravetat. Així, els sinistres amb víctimes mortals van augmentar un 200%, els de pronòstic greu un 29,1% i els lleus un 6,7%.
Del total de persones ferides, 2.974 van patir lessions de pronòstic lleu, 22 greu i 3 persones van perdre la vida.