El web de l’Ajuntament posa en marxa la Carpeta ciutadana

L’Ajuntament de Vilassar de Mar posa a l’abast de la ciutadania la Carpeta Ciutadana, un servei en línia a través del web municipal que permet consultar dades específiques així com realitzar el seguiment de tots els tràmits que es fan amb l’Ajuntament i saber en quina fase es troben.

Aquesta nova eina, a la qual s’accedeix a través del web (menú Seu electrònica) mitjançant l’ús d’un certificat digital vàlid (IdCat mòbil, DNI electrònic o altres sistemes), proporciona un accés segur a les dades i estalvia desplaçaments presencials a l’Ajuntament. L’objectiu és fer més fàcil, àgil i transparent la relació de la ciutadania amb l’administració local.

Què es pot consultar a la Carpeta Ciutadana?

  • Les meves entrades: espai en què la ciutadania trobarà les sol·licituds que hagi tramitat al registre d’entrada de l’Ajuntament amb la documentació aportada, ja sigui per mitjans electrònics o presencials, des del 23 de febrer de 2018 fins a data d’avui.
  • Expedients: espai en què la ciutadania trobarà tots els expedients que tingui a l’Ajuntament, amb el número d’expedient, tipus, estat o tràmit en què es troba i documents oficials adjunts. Es podran consultar expedients finalitzats o en tràmit, des del 15 de març de 2018.
  • Les meves sortides: espai en què la ciutadania trobarà tots els oficis, notificacions o requeriments que li hagi enviat l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
  • Portafirmes: A “Pendent de signatura”, hi haurà un espai amb els documents enviats per l’Ajuntament per ser signats, prèvia informació per correu electrònic; i a “Documents signats” es podran consultar els documents que ja s’hagin signat.
  • Dades de contacte: espai en què la ciutadania es podrà donar d’alta o actualitzar les dades de contacte (telèfon i correu electrònic).
  • Com a representant: espai en què la ciutadania podrà consultar els Registres d’entrada, sortida i dels expedients dels quals sigui representant.
  • Validació de documents: espai en què es podrà verificar la validesa dels documents emesos per l’Ajuntament.
  • Consulta altres expedients: espai en què es podran veure els expedients dels quals, un cop s’ha sol·licitat l’accés, previ estudi per part de l’Ajuntament, es posen a disposició de la persona sol·licitant.
  • MyGov: espai (MyGov) en què es podran consultar tots els tràmits i actuacions realitzades amb altres administracions així com consultar les dades personals i saber-ne l’ús que en fan les administracions públiques.
  • Sol·licitud d’accés a la informació pública: espai des del qual la ciutadania podrà presentar la sol·licitud per demanar accés a un expedient que no és seu, però sí del seu interès.