El Síndic obre una actuació d’ofici per estudiar la gimcana sobre sexualitat del 22 de juliol

 

El Síndic de Greuges de Catalunya ha informat al seu web que, arran de la informació apareguda als mitjans de comunicació i de les queixes d’algunes persones que s’han adreçat a la institució ,obrirà una actuació d’ofici per estudiar la gimcana sobre sexualitat del passat 22 de juliol. El Síndic explica que s’ha adreçat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per estudiar el tema en profunditat.

En concret, vol saber quina és la valoració de l’administració municipal des del punt de vista de la protecció de l’interès superior dels infants i adolescents que van participar en la gimcana.

El Síndic també ha preguntat sobre les imatges que es van captar d’infants i adolescents mentre duien a terme la gimcana i sobre la posterior publicació d’aquestes imatges sense el consentiment corresponent dels tutors legals dels infants o dels mateixos adolescents, segons el cas.

El Síndic ha demanat informació a l’Ajuntament de Vilassar de Mar sobre aquesta activitat en atenció a la protecció de l’interès superior dels infants i adolescents que hi van participar.