El ritual de Paquita Bruixa

Ja podeu escoltar i/o descarregar els dos rituals que ens ha ofert avui Paquita Bruixa, un d’ells per tornar el que algú el que pot enviar, i l’altre per retenir positivament algú al teu costat.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.