El ritual de diners i amor

Ja podeu escoltar i/o descarregar el ritual que ens ha ofert Paquita Bruixa, i en el que ens ha dit la manera d’aconseguir diners i amor.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.