El projecte #català947 analitza la situació de la llengua catalana als municipis

Ens volem fixar, ara, en la salut del català a Vilassar de Mar. El projecte #català947 permet saber quin és l’estat de la llengua catalana a escala local. Pots consultar les dades dels 947 municipis catalans des d’aquest enllaç. I les dades en concret del nostre municipi, des d’aquest altre enllaç.

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ofereix els principals indicadors demogràfics, sociolingüístics i de política lingüística disponibles de cadascun dels 947 municipis de Catalunya. I, és clar, nosaltres ens fixem en la diagnosi que fa de Vilassar de Mar.

L’objectiu d’aquest informe és oferir, amb una actualització anual, les dades que es disposen sobre els coneixements i els usos lingüístics dels ciutadans i ciutadanes de tots els municipis de Catalunya.

Considera, d’entrada, que la situació demogràfica té un impacte clar en els coneixements i usos lingüístics dels ciutadans. Així, i segons les dades de 2019, amb un cens a Vilassar de Mar de 20.837 habitants, veiem com 15.851 han nascut a Catalunya, 2.807 a la resta de l’estat espanyol i 2.179 van néixer a l’estranger.

De l’informe es destaca que, a Vilassar de Mar, des de l’any 2000, la població s’ha incrementat en 3.837 vilassarencs i vilassarenques i que el nombre de persones nascudes a l’estranger ha crescut de manera molt important. 1.203 persones més; un 123,3%. Amb tot, Vilassar de Mar, en dades percentuals, mostra uns registres similars tant pel que fa a la comarca del Maresme com del global de Catalunya.

De les dades demogràfiques observem, també, que a Vilassar de Mar, el 19,1% de la població és més gran de 65 anys i que el 51,5% del total del cens vilassarenc són dones.

De tots aquests vilassarencs i vilassarenques, i segons el detallat informe del #català947, l’any 2011; 12.659 persones sabien escriure el català, 16.656 el sabien llegir, 15.757 el sabien parlar i 19.154 l’entenien.

Un cop més, les dades vilassarenques són molt semblants a les de la comarca del Maresme que, per cert, són força superiors a les del global català. L’any 2018, per exemple, en les categories de “L’entén”, “El sap parlar” i “El sap llegir”, el Maresme frega el 90%; això sí el percentatge es desploma fins a arribar al 68,3% de les persones de la nostra comarca que afirmen que saben escriure el català.

Una altra dada interessant és que al Maresme, després del català i el castellà, l’anglès és la llengua que la gent sap parlar més (102.400 persones) mentre que el francès se situa com a segona llengua estrangera. Un 11,2% de maresmencs acredita saber-lo parlar fluidament en relació al 27,5% que representen els que dominen la llengua de Shakespeare.

Cal destacar, també, que al Maresme, les persones de més de 15 anys i nascudes a Catalunya, i segons dades de 2018, el 100% entén el català, el 99,3% el sap parlar, el 99,6% el sap llegir i el 91,2% el sap escriure. Els percentatges baixen en els àmbits de les persones nascudes a la resta de l’estat i a l’estranger.

Altres dades curioses de l’informe asseguren que durant l’any 2018, el 79% de la població maresmenca usava el català en el seu dia a dia.

També és important fixar-nos en els programes del Consorci per a la Normalització Lingüística. Així, el total d’inscripcions a Vilassar de Mar en els darrers 8 cursos ha estat de 1.254 persones. Amb una disminució del nombre de subscrits a partir del curs 2012-2013.

Les fonts estadístiques d’aquest #català947 han estat el padró municipal, l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, els índexs del programa Ofercat, el nombre anual de certificats de català, el nombre d’inscripcions dels alumnes als cursos de català del CPNL, les inscripcions a Parla.cat, el nombre de parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua, el Cens lingüístic de 2011 i la distribució de la renda segons l’Institut Nacional d’Estadística.