El Ple aprova que es redacti un projecte per construir un pont que uneixi Carles III amb Lluís Companys

La sessió plenària ordinària de juliol a l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar aplicar part del romanent líquid de tresoreria, en concret 28.600 euros, a la redacció del projecte per construir un pont que uneixi l’avinguda Carles III amb l’avinguda President Companys. L’alcalde Joaquim Ferrer va explicar que l’opció del pont és més viable que l’alternativa de fer-hi una rotonda, ja que aquesta darrera opció no comptava amb el vistiplau ni de la Diputació de Barcelona ni de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Ferrer va avançar que la intenció és que després de les vacances d’estiu es pugui tenir aquest projecte enllestit per començar a parlar amb les institucions i organismes implicats. L’altra part del romanent de tresoreria va destinat a manteniment de les vies públiques (35.000 euros); la reforma de l’Aula de Música (11.800 euros) i equips informàtics (7.000 euros). Aquest punt de la plenària, corresponent a la modificació de crèdits, va comptar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de la CUP, que es va abstenir.

La plenària també va aprovar el calendari de festes locals per al 2012 i ho va fer per unanimitat. Seran el 28 de maig coincidint amb la segona Pasqua, i el 25 de juny, després de Sant Joan.

Pel que fa a la resta de punts:
Les actes dels plens anteriors, 11 i 21 de juny, es van aprovar per unanimitat.

El compte general de l’Ajuntament de 2010, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PP i ERC i l’abstenció del PSC, ICV-EUiA i la CUP.

L’autorització i aval de la renovació de l’operació de crèdit, per import de 950.000 euros amb el Banco Santander, per part de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PP, ERC i els vots en contra del PSC, ICV-EUiA i la CUP.

La proposta de sol·licitud de subvenció al departament de Benestar Social i Família de la Generalitat per al desenvolupament de programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades, es va aprovar per unanimitat.

El punt sobre la modificació de l’acord del ple de l’Ajuntament en la sessió del 21 de juny de règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors, es va retirar de l’ordre del dia.

Pel que fa a les mocions, cap de les dues presentades pel grup d’ICV-EUiA va tirar endavant. La primera per crear la figura del Síndic Municipal de Greuges va rebre els vots a favor de tots els grups menys el de CiU; i la segona, per a l’aprofundiment de la qualitat democràtica, la participació i la transparència dels organismes autònoms i empreses públiques municipals va rebre els vots a favor del PSC, ICV, CUP i ERC, l’abstenció del PP, i els vots en contra de CiU.
Per urgència, va entrar una moció de la CUP per penjar l’estelada l’11 de setembre al balcó de l’Ajuntament. Tampoc aquesta moció va aprovar-se ja que només va comptar amb els vots a favor d’ERC i CUP, mentre que la resta de partits, CiU, PSC, PP i ICV-EUiA, es van posicionar en contra.

Leave a Reply