El ple de l’Ajuntament aprova modificacions en el preu de l’Escola Bressol

  •  

El ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar en la sessió celebrada el 23 de juliol l’increment de l’1% en el preu de l’escola bressol municipal i cap augment en el preu del servei de menjador. La modificació s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2015. Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-VdMDiuSí, Gent per Vilassar de Mar, CiU i PSC, l’abstenció de Ciutadans i els vots contraris de Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede.

El regidor d’ensenyament, Josep Solé (ERC-VdMDiuSí) ha explicat que aquest increment es produeix per a cobrir els costos del servei i que “l’aprovació d’aquesta mesura ve de l’acord del Patronat de l’Escola Bressol, aprovat pel govern anterior a principis del mes de juny”.

La quantia per la prestació del servei regulat serà en funció les següents tarifes:

TARIFES:                                         

1 – Mesades:
Nens de 0 fins a 12 mesos……………………………………….. 230,69 euros
Nens de més de 12 mesos, fins a 24 mesos…………………… 217,89 euros
Nens de més de 2 anys, fins a 3 anys………………………….. 183,18 euros
(aquestes quantitats són per 12 mesos)

2 – Menjador:- d’1 any a 3 anys
Dia fix …………………………………………………………………………..7,70 euros
Dia esporàdic………………………………………………………………….8,90 euros

Cal recordar que existeixen barems reductors en la quota en funció de la renda familiar, i que les famílies nombroses i monoparentals tindran, prèvia l’acreditació corresponent, una bonificació del 10% sobre les quotes mensuals, així com aquelles famílies que tinguin simultàniament dos infants a l’escola. En cas que no s’arribi al primer barem reductor, hi ha la possibilitat d’optar a beca escolar. Per a més informació cal adreçar-se directament a l’Escola Bressol Municipal.

BAREMS REDUCTORS:

Renda familiar……………….. fins a 18.068,40 Euros(Valors actuals 2015)
0 a 12 mesos………………………….. 177,99  Euros mensuals
1 a 2 anys……………………………… 168,47  Euros mensuals
2 a 3 anys……………………………… 141,23  Euros mensuals

Renda familiar……………….. entre 18.068,40 i 36.136,8 Euros (Valors actuals 2015)
0 a 12 mesos………………………….. 201,68 Euros  mensuals
1 a 2 anys……………………………… 190,62 Euros  mensuals
2 a 3 anys……………………………… 158,47 Euros  mensuals

Renda familiar ………………. a partir de 36.136,8 Euros.(Valors actuals 2015)
0 a 12 mesos…………………………… 230,69 Euros mensuals
1 a 2 anys………………………………. 217,89 Euros mensuals
2 a 3 anys………………………………. 183,18 Euros mensuals

 

 

Leave a Reply