El ple de l’Ajuntament aprova modificacions en el preu de l’Escola Bressol

El ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar en la sessió celebrada el 23 de juliol l’increment de l’1% en el preu de l’escola bressol municipal i cap augment en el preu del servei de menjador. La modificació s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2015. Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-VdMDiuSí, Gent per Vilassar de Mar, CiU i PSC, l’abstenció de Ciutadans i els vots contraris de Babord i Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede.

El regidor d’ensenyament, Josep Solé (ERC-VdMDiuSí) ha explicat que aquest increment es produeix per a cobrir els costos del servei i que “l’aprovació d’aquesta mesura ve de l’acord del Patronat de l’Escola Bressol, aprovat pel govern anterior a principis del mes de juny”.

La quantia per la prestació del servei regulat serà en funció les següents tarifes:

TARIFES:                                         

1 – Mesades:
Nens de 0 fins a 12 mesos……………………………………….. 230,69 euros
Nens de més de 12 mesos, fins a 24 mesos…………………… 217,89 euros
Nens de més de 2 anys, fins a 3 anys………………………….. 183,18 euros
(aquestes quantitats són per 12 mesos)

2 – Menjador:- d’1 any a 3 anys
Dia fix …………………………………………………………………………..7,70 euros
Dia esporàdic………………………………………………………………….8,90 euros

Cal recordar que existeixen barems reductors en la quota en funció de la renda familiar, i que les famílies nombroses i monoparentals tindran, prèvia l’acreditació corresponent, una bonificació del 10% sobre les quotes mensuals, així com aquelles famílies que tinguin simultàniament dos infants a l’escola. En cas que no s’arribi al primer barem reductor, hi ha la possibilitat d’optar a beca escolar. Per a més informació cal adreçar-se directament a l’Escola Bressol Municipal.

BAREMS REDUCTORS:

Renda familiar……………….. fins a 18.068,40 Euros(Valors actuals 2015)
0 a 12 mesos………………………….. 177,99  Euros mensuals
1 a 2 anys……………………………… 168,47  Euros mensuals
2 a 3 anys……………………………… 141,23  Euros mensuals

Renda familiar……………….. entre 18.068,40 i 36.136,8 Euros (Valors actuals 2015)
0 a 12 mesos………………………….. 201,68 Euros  mensuals
1 a 2 anys……………………………… 190,62 Euros  mensuals
2 a 3 anys……………………………… 158,47 Euros  mensuals

Renda familiar ………………. a partir de 36.136,8 Euros.(Valors actuals 2015)
0 a 12 mesos…………………………… 230,69 Euros mensuals
1 a 2 anys………………………………. 217,89 Euros mensuals
2 a 3 anys………………………………. 183,18 Euros mensuals

 

 

Leave a Reply