El Ple aprova la reducció de sou dels càrrecs electes i dels grups municipals

El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar celebrat el 15 de juliol va aprovar, per unanimitat, la reducció d’un 5% de les retribucions dels càrrecs electes i de les aportacions que reben els grups polítics municipals, amb efectes a partir de l’1 de juny.

Tot i no ser una reducció obligada per llei, els grups municipals en junta de portaveus van consensuar aquesta mesura en solidaritat amb la reducció que conforme les disposicions del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per a la reducció del dèficit públic, s’està aplicant al personal que treballa a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms, és a dir, el Patronat d’Escoles Bressol, i Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

Leave a Reply