El ple aprova inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El dimarts 19 de desembre es va fer la darrera sessió plenària de l’any. La sessió va començar donant compte de la sol·licitud del grup municipal de Convergència i Unió per fer el canvi de nom del seu grup municipal pel de Grup Demòcrata.

A la part resolutiva, la sessió plenària ordinària va començar amb l’aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, PSC, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i la regidora no adscrita, les abstencions de Cs i el vot en contra del grup Demòcrata. Ara hi ha un període d’exposició pública de 45 dies per poder presentar al·legacions.

El regidor de Mobilitat, Àngel Font, va explicar que entre els objectius del pla hi ha “afavorir les condicions de mobilitat dels vianants, augmentar la participació de la bicicleta, la promoció del transport públic, el foment de l’ús racional del cotxe, compatibilitzar l’oferta d’aparcament, la millora de la seguretat viària i disminuir els nivells de contaminació”. Entre les actuacions que marca el Pla, un total de 79, el regidor va destacar la connexió del passeig Marítim de Vilassar de Mar amb el de Premià de Mar, la conversió de la N-II en un passeig, la instal•lació de rampes d’accés al pg. Marítim, la creació d’un intercanviador modal a Escultor Monjo, així com resoldre els accessos al Mercat de Flor, Camí del Mig i Camí del Crist per facilitar les connexions entre municipis. “Es un pla ambiciós per donar qualitat de vida a tots els ciutadans”, va concloure.

Respecte a les votacions, la regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va donar el seu vot a favor tot i explicar que el document que es presentava a ple no recollia les darreres aportacions de la Taula de Mobilitat.

Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, Manuela Calero, també va votar a favor remarcant però que no s’ha arribat a un acord respecte les prioritats de les actuacions.

Des del PSC, la seva regidora, Alícia R. Luna també va mostrar el seu vot a favor i va demanar que s’incorpori un tècnic de mobilitat i que la Taula de Mobilitat evolucioni a un Consell.

Des de Cs, que es van abstenir, el seu portaveu, Juan Díaz, va assenyalar que es tracta “d’un bon pla però amb coses encara pendents de solucionar”, posant com a exemple la decisió del sentit de circulació que ha de tenir la carretera de Cabrils o els aparcaments.

Des de Babord, que van votar a favor, van demanar que no quedi en un pla d’intencions i van lamentar que el pla es presenti sense que s’hagi fet un debat de les prioritats a la mateixa Taula de Mobilitat. Babord va destacar del pla que aposta per la mobilitat a peu i que incorpora la perspectiva de gènere. Alhora van posar sobre la taula les que per a aquesta formació han de ser les prioritats per al 2018: l’eix de vianants a l’av. Montevideo per tenir eixos transversals que connectin el poble nord-sud, est-oest; crear el pla director de bicicleta; fer rampes que connectin amb el pg. Marítim i realitzar la connexió Vilassar de Mar-Premià de Mar. Babord ha enviat una nota de premsa a Vilassar Ràdio amb el seu posicionament sobre el PMUS, en la qual subratlla que l’aprovació del pla implica que “per primera vegada, existeixi una planificació de la mobilitat a Vilassar de Mar i que, per tant, hi hagi una estratègia global enlloc d’actuacions que obeeixen més a pressions i interessos particular que a l’interès general”. Afegeixen que Babord va impulsar la creació de la taula de mobilitat i d’espais de participació ciutadana per treballar la proposta de PMUS que havia fet l’empresa EIPO. Aquesta formació política recorda que va establir com a prioritats d’orientació del pla la recuperació de l’espai públic per a les persones (vies per a vianants i bicicletes), la reconversió de la N-II en un Passeig, la connexió Vilassar de Mar – Premià de Mar pel passeig marítim, la potenciació de l’ús del transport públic i punt intermodal (intercanvi de modes de transport, que facilita la mobilitat sostenible). Finalment, entre altres qúestions, Babord manifesta en la nota de premsa que no vol que el pla es quedi en un calaix i per això demanen que es mantingui la Taula de Mobilitat, que s’ampliï la seva participació i que es prioritzin aquelles inversions que tinguin un impacte directe en la millora de la sostenibilitat i que resolguin les problemàtiques d’arrel.

Des de Gent per Vilassar de Mar, el seu portaveu, Joan Roca, va dir que és un document que “no signem al 100%” però que en voluntat de millora de la mobilitat al poble li donaven suport.

Per al grup Demòcrata, que va votar en contra, el pla inclou actuacions que ja estan realitzades i presenta discrepàncies en els temes de les prioritats. També se li generen dubtes com ara com es resoldrà el tema dels aparcaments.

Seguidament, es va fer la ratificació del decret 516/2017, de 21 de novembre, d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la compra agregada del Servei de Mobilitat Internacional per a Joves del Maresme 2018-2021. La ratificació es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

A la segona part del ple, la de control, el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, va presentar una moció no resolutiva per instar l’alcalde que iniciï les actuacions per donar suport a l’Ajuntament de Madrid davant la intervenció del Ministeri d’Hisenda. Es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, la regidora no adscrita, PSC, Babord i ERC-VdM diu Sí, que ho qualificaven com un atac directe a la sobirania dels municipis, les abstencions de Gent per Vilassar de Mar que estava d’acord amb els arguments però no a la manera de fer que va qualificar de “fer la rosca” al partit, i els vots en contra del grup Demòcrata i Cs, que van argumentar que la moció ja no era oportuna perquè l’alcaldessa de Madrid havia resolt el problema destituint al regidor d’Hisenda i aprovant el nou pla econòmic financer per complir amb la regla de despesa. Des del Grup Demòcrata es va lamentar també que el grup proposant faci una moció de l’Ajuntament de Madrid pel seu color polític i no faci cap per defensar el govern de Catalunya fent servir els mateixos arguments de la moció.

 

La segona moció la va presentar el grup municipal de Ciutadans per condemnar la utilització de la violència ideològica i a favor de la convivència. La moció va ser rebutjada amb els vots a favor del grup proposant, PSC i la regidora no adscrita, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i els vots en contra del grup Demòcrata, Babord, Gent per Vilassar de Mar i ERC-VdM diu Sí. Tots els grups que van votar en contra van voler contextualitzar-la recordant que la moció es va voler presentar d’urgència en l’anterior ple com a rèplica a la moció que es va aprovar, presentada per Babord, de condemna a la violència feixista.

 

La tercera moció, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per adherir-se al pacte de política alimentària urbana de Milà com a instrument facilitador del procés de construcció d’un sistema alimentari local més sostenible i eina que permeti el treball en xarxa amb altres administracions locals, es va aprovar amb els únics vots en contra del grup Demòcrata i Gent per Vilassar de Mar, que van coincidir en la bonança del discurs però en què per tirar-ho endavant no calia adherir-se a un pacte que reclama uns recursos dels quals el municipi ara no disposa.

 

La darrera moció, presentada per la regidora no adscrita per donar suport i agilitzar la proposta de la Taula de Mobilitat per a la construcció de dues rampes per poder accedir a l’estació (costat mar) i al passeig Marítim va quedar rebutjada amb els únics vots a favor del grup proposant i les abstencions de la resta de grups, a excepció de Gent per Vilassar de Mar que va votar en contra perquè la moció quedés rebutjada però posant de manifest que “en cap cas estem en contra de les rampes sinó per fer explícit que aquesta no és la manera de fer quan s’acabava d’aprovar el Pla de Mobilitat”. La resta de grups que es van abstenir també van coincidir amb aquest argumentari.

 

En el torn de precs i preguntes, la regidora no adscrita va demanar que s’agilitzés la moció aprovada pel seguiment de les mocions. Des de Vilassar de Mar sí que pot sí puede es va demanar que l’alcalde, quan acabi l’ordre del dia i abans del torn de prec i preguntes, faci la pregunta que diu el ROM sobre si algun grup polític vol sotmetre algun tema a la consideració del ple per raons d’urgència. També va preguntar si Vilassar de Mar tenia la intenció de fer com l’Ajuntament de Cornellà i plantejar un contenciós contra la Generalitat pel finançament de les escoles bressol, un contenciós al qual ha donat la raó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligant a l’administració autonòmica a abonar a l’Ajuntament de Cornellà la quantitat de 1.300 euros per alumne i curs. El regidor d’Ensenyament va respondre que ho estudiarien. Des del PSC es va preguntar al govern si s’adheririen al programa “Fem ocupació de joves” del Consell Comarcal del Maresme. Des de Cs no es van formular preguntes. Des de Babord, entre d’altres temes van preguntar per com es gestionarà la finalització del contracte de recollida d’escombraries. El regidor de Medi Ambient li va respondre que pel volum que significa es contractarà a una empresa perquè faci el plec de condicions. Des de Babord també es va preguntar sobre quina planificació es feia en quant a les inscripcions del curs escolar vinent. El regidor d’Ensenyament va respondre que en els dos propers cursos “no hi haurà barracons”. També van preguntar sobre quin és el calendari previst d’aprovació de pressupostos per al 2018 i el regidor d’Hisenda va respondre que la previsió és aprovar-ho al mes de gener. Babord, igual que el grup Demòcrata, van fer un prec per tal que s’actualitzi a la pàgina web les actes dels plens, les vídeoactes, les actes de la Junta de Govern Local i els decrets d’alcaldia.

 

Pel que fa al torn obert de preguntes del públic, una representant de l’Agrupament Escolta Atzavara va preguntar al govern sobre quins són els criteris que es fan servir per donar subvencions a les entitats i que es facin públics.