El ple aprova el pla local de joventut 2018-2020 i dóna compte de l’auditoria de la SA municipal

El ple municipal ordinari celebrat aquest passat dijous 19 d’abril a l’Ajuntament de Vilassar de Mar va aprovar, entre d’altres temes, el Pla Local de Joventut 2018-2020, les festes locals per a l’any 2019 i la modificació de l’ordenança de circulació de vehicles i vianants per incorporar una nova zona d’estacionament limitat: l’anomenada zona verda exclusiva per a veïns i assimilats. Al final del ple es va donar compte de l’auditoria de la SA Municipal entre els anys 2006-2015, on tots els grups municipals van exposar el seu punt de vista.

El Ple del 19 d’abril va començar amb l’aprovació de l’acta del ple del 15 de març. A continuació, es va aprovar la modificació de pressupost per suplement de crèdit. Tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, es tracta de fer una transferència de crèdit del fons de contingència de 53.000 euros a la partida d’Esports perquè el consistori pugui arranjar els problemes de goteres que pateix la coberta del pavelló d’Esports Municipal Paco Martín, que quan plou molt impedeix la pràctica esportiva. Tots els grups van votar a favor i la modificació de crèdit es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es va aprovar que la persona que ocupa el lloc de treball d’arquitecte de l’Ajuntament, en règim de funcionari interí per suplència del titular, pugui exercir també l’activitat privada. El punt es va aprovar amb les abstencions de la regidora no adscrita, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i el PSC, el vot en contra de Babord i els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Grup Demòcrata, Gent per Vilassar de Mar i Cs.

A continuació, es va ratificar el decret de 9 d’abril de 2018, d‘acceptació de l’encàrrec de gestió realitzat per l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la tramitació de l’expedient de contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vilassar de Mar per a la temporada 2018. Es tracta de contractar el servei de socorrisme a les platges dels dos municipis de forma conjunta com s’ha anant fent en els darrers anys. El 55% del cost del contracte està assumit per Cabrera de Mar i el 45% restant per Vilassar de Mar. Aquest punt es va aprovar amb les abstencions de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i Babord, que van explicar que el plec de condicions ja estava tancat i no l’havien pogut treballar, i els vots a favor de la resta de grups del plenari.

Posteriorment es van escollir, per unanimitat, les dates de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2019. Seran el 10 de juny (2a Pasqua) i el 25 de juny (Festa Major).

El punt 5è va aprovar el Pla Local de Joventut 2018-2020. La regidora de Joventut, Montse Gual, va explicar que el Pla es basa en tres eixos: Participació social; Benestar i salut; i Emancipació, i que aquests tres eixos es desenvolupen en una sèrie d’accions per assolir els objectius proposats. Gual va destacar la metodologia de treball que s’utilitzarà: es crearan diferents grups motors dels joves que formaran la Taula Jove, que serà la que vetllarà pel compliment d’aquest pla i participarà en la redacció del futur. “El joves han de tenir la paraula, les decisions sobre les polítiques de joventut municipal i sobre la redacció del pla, tant en el manteniment d’aquest com en el futur”, va subratllar. El Pla es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que es va abstenir manifestant que consideraven que el pla havia tingut poca participació dels joves.

En la part de mocions, es van presentar dues, la primera va ser la moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, ERC-VdM diu Sí i el Grup Municipal Demòcrata, de suport als Comitès de Defensa de la República i contra la seva criminalització. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor dels grups proposants, els vots en contra del PSC i Cs i les abstencions de la regidora no adscrita i la del grup de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que van coincidir en reconèixer als CDR com a moviment social encara que no sempre estiguin d’acord amb l’estratègia que fan servir. Des del PSC, la seva regidora, Alícia Rodríguez Luna va explicar que votarien en contra sense “mitges tintes”, explicant que els CDR havien provocat actes vandàlics a seus de partits polítics, entre ells el del PSC, i va fer una crida a la calma i a la serenor ciutadana. Des de Cs, el seu portaveu, Juan Díaz, va dir que no hi ha res a defensar perquè no hi ha República i que tot el procés era il•legal. Des de Gent per Vilassar de Mar es va mostrar el suport als CDR i des del Grup Demòcrata es va posar èmfasi en que no es pot comparar el que han fet els CDR amb terrorisme.

A continuació es va debatre la moció no resolutiva, presentada per ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i el Grup Demòcrata per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels tres grups proposants i el de Babord, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, que va explicar que estava d’acord amb el fons però no amb les formes, i el vot en contra del PSC i Cs.

Després es van donar compte dels decrets de l’alcaldia i seguidament es va votar per urgència incorporar un nou punt a l’ordre del dia: la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants en relació a les zones d’estacionament limitat. Del que es tracta, segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Àngel Font, tal com preveia el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, és el d’implantar una nova zona, anomenada zona verda exclusiva per a veïns i assimilats a les zones del Pla de l’Avellà i de la Xinesca per a l’època d’estiu, és a dir, seran espais que estaran en funcionament els divendres, dissabtes, diumenges i dies festius dels mesos de juny, juliol i agost i on només podran estacionar els vehicles que són de titularitat de veïns de Vilassar de Mar o de determinades persones que acreditin circumstàncies de permanència prolongada o desplaçament periòdic al poble. La modificació de l’ordenança, per incloure aquesta nova modalitat d’estacionament, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de la regidora no adscrita, que es va abstenir. Des del Grup Municipal Demòcrata es va explicar però que feien un sí “crític” per la manera com s’havia treballat el tema, “a corre-cuita” i sense mirar de consensuar-lo amb l’Ajuntament de Cabrera pel que fa a la zona del Pla de l’Avellà.

Finalment es va donar compte de l’auditoria de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes SA del exercicis 2006-2015, que va comptar amb la presència del col•lectiu Ronda, que l’ha elaborat. Cada grup municipal va comptar amb un torn de paraula.

La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va explicar que és imprescindible fer un seguiment de tota l’activitat de govern i en quant a l’auditoria en concret va afirmar que s’han de treballar els documents que han sortit alhora que s’ha de donar l’oportunitat a l’anterior govern a que els expliqui.

Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, la seva regidora, Manuela Calero, va qualificar l’auditoria de “material molt sensible” i va demanar que no es banalitzi ni es creïn falses expectatives amb fins partidistes. Calero va parlar d’algunes de les conclusions de l’auditoria com ara que podrien trobar-se indicis d’aplicació inadequada de la normativa de la contractació pública. Calero va demanar que es faci un acte públic per explicar l’auditoria a la població, acte que el govern va confirmar per finals de maig, i que després hi hagi una auditoria ciutadana.

Per a Cs, l’auditoria demostra que hi ha hagut irregularitats administratives relacionades al component econòmic de les adjudicacions i al propi procés administratiu de l’adjudicació. Per a Cs cal saber què va passar i perquè es van produir i que això requereix d’una explicació de les persones que en el seu moment van prendre aquestes decisions. El portaveu de Cs, Juan Díaz, també es va mostrar d’acord amb la regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i va afirmar que seria convenient veure quines conseqüències tenen aquestes irregularitats a partir d’ara a través d’una auditoria ciutadana o bé a través d’una comissió d’investigació del propi ajuntament.

Babord va ser molt crític amb el govern de les dues darreres legislatures. “La mala gestió sumat al poc control que va haver-hi per part de l’oposició ens ha portat on som avui”, va apuntar Yabel Pérez. Els resultats de l’auditoria per a Babord posen sobre la taula greus irregularitats que han comportat i comportaran greuges molt elevats pel poble. Pérez es va referir al projecte del Mercat que CiU va presentar a les eleccions com un projecte que no costaria diners al poble i que a hores d’ara ha suposat haver d’assumir des de l’Ajuntament un deute de 14,5M€. També van posar sobre la taula el projecte de can Vives, que partia d’un conveni amb la propietat d’una finca agrícola per requalificar-la i que l’Ajuntament pogués fer habitatge protegit però que finalment ni s’han fet els pisos i a sobre hi ha una demanda de l’antiga propietat per incompliment de contracte que podria suposar a l’Ajuntament un cost de 4M€. Per a Babord ara el que toca és demanar explicacions al govern de CiU de les últimes legislatures i exigir responsabilitats, inclús dimissions.

Des de Gent per Vilassar de Mar, el seu portaveu, Joan Roca, va explicar que el seu grup va donar suport a que es fes l’auditoria seguint l’acord i el pacte d’investidura i que són els primers interessats en seguir si s’han de depurar responsabilitats o saber en què poden derivar les irregularitats detectades.

Des del Grup Municipal Demòcrata, antiga CiU, el seu portaveu i alcalde durant els anys que recull l’auditoria de la SA Municipal, Joaquim Ferrer, es va referir al préstec de 13,5 M€ explicant que era per finançar exclusivament obra pública, patrimoni municipal: l’edifici del Mercat, la urbanització de la plaça del Mercat i el seu entorn, can Bisa i la sala cultural M. Roser Carrau i la plaça Vicenç Casanovas. Ferrer va recordar que en el seu moment va comptar amb l’informe favorable de l’interventor municipal i va passar per ple. Assumeix que les coses no van sortir com havien dit. “Varem preveure que això no tindria cost per l’Ajuntament perquè vam creure que els habitatges de sobre del Mercat servirien per cobrir tot el cost de la construcció del Mercat i això no es va assolir. Va esclatar la bombolla i nosaltres ja estàvem al mig”. Ferrer ho va atribuir a un error de previsió. “No vull eludir cap responsabilitat però en cap cas podem assumir que es tracti d’un engany ni una estafa”. Ferer defensa que la feina es va fer de la millor manera que sabien i amb honestedat professional amb independència del resultat final. En referència als interessos abusius pel préstec de 13,5 M€ va explicar que en aquella època no havia accés al crèdit i que amb l’obra a mig fer van haver de prendre la decisió de tirar endavant o deixar-la penjada i els bancs ho van aprofitar. “Assumim els nostres errors i els nostres encerts. No tenim res a amagar, sempre hem treballat pel bé comú en funció de les prioritats del nostre programa electoral”, va concloure.

Per part d’ERC-VdM diu Sí, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, es va referir a la part econòmica de l’auditoria. Per a Josep Solé l’error més important del govern de CiU va ser decidir fer una obra d’aquest envergadura quan ja havia esclatat la bombolla immobiliària i un segon error, el préstec hipotecari. Segons Solé un projecte que havia de tenir cost zero ha acabat tenint un cost de 15 M€ per acabar tenint l’edifici del mercat, la urbanització de la plaça del Mercat i el seu entorn, la sala Carrau i la reforma de can Bisa i la plaça Vicenç Casanovas. Per a Solé la ciutadania ha de valorar si això costa aquest preu.

Des del PSC, Alícia Rodríguez Luna, va tornar a incidir en el fet que la bombolla immobiliària ja havia esclatat abans del 2010, quan es comença el projecte del mercat. Per a ella, no va ser un error de previsió sinó de gestió.

En el torn de precs i preguntes, els grups municipals van explicar que les farien en la seva majoria per escrit degut a que el ple s’havia allargat molt. Tot i així, la regidora no adscrita va preguntar si era possible el canvi de parada del bus del carrer Manel Roca al carrer Nou, des del PSC es va preguntar sobre com estaven funcionant les ajudes a nous emprenedors, des de Cs es va preguntar sobre si la poda anava amb retard i des de Babord sobre una queixa d’un veí del carrer Sant Jaume que demana jardineres o altres elements perquè no entrin vehicles al carrer. Precisament el veí estava al ple i va presentar de nou aquesta mateixa queixa davant del govern. Des del Grup Demòcrata es va preguntar al govern amb quins recursos ha comprat la SA Municipal dos locals al carrer Sant Roc i Escultor Monjo i els hi va demanar tota la documentació.

L’espai “Crònica” ofereix aquest divendres (13h, 14’30h, 16h, 19’30h) el resum del ple i el balanç de la sessió per part de govern i oposició.

Àudio del ple:

Finalment, cal destacar que Vilassar Ràdio emetrà dimarts 24 d’abril una nova edició de l’espai “La Tertúlia”. De 8 a 9 del vespre les forces polítiques de govern i oposició debatran al voltant de dues qüestions: en el bloc local, els resultats de l’auditoria de la Societat Anònima Municipal de Vilassar de Mar, tema tractat en el ple d’ahir dijous, i en el bloc no local, l’evolució de la situació política a Catalunya. L’espai serà conduït per Jaume Cabot.