El ple aprova el compte general de 2017 de l’Ajuntament

La sessió es va iniciar amb l’aprovació, per unanimitat, de l’acta de plenària anterior i amb la presa de possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal Demòcrata, de Sònia Sudrià, que substitueix la fins ara regidora Paquita González. En la sessió, es va aprovar el compte general de l’Ajuntament, que inclou també el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i la Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, corresponent a l’exercici 2017.

Aquest punt, es tractava del tercer en l’ordre del dia, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i la regidora no adscrita, Olga Zuloaga, els vots els contra de Grup Municipal Demòcrata i Ciutadans, i l’abstenció de Babord i del PSC. En el torn d’intervencions, Ciutadans va explicar que en el seu dia no va votar a favor dels pressupostos generals perquè creuen que no eren bons per al municipi. Pel que fa a Babord, va recordar que al 2017 es va treballar amb pressupostos prorrogats, no es va destinar cap partida a pressupostos participatius, estan en desacord en com es van distribuir les subvencions i en com va es va gestionar la SA municipal, van manifestar que caldria fer un seguiment dels grans contractes de l’Ajuntament. També van dir que hi ha un romanent de tresoreria i que aquests diners de romanent podrien haver anat a inversions. Des del Grup Municipal Demòcrata es va explicar que no donaven recolzament a aquest punt “donat que es tracta d’una fase d’un pressupost que no va ser aprovat pel plenari i que la fase d’execució va ser gestionada directament pel govern”. Des d’ERC-VdM Diu Sí van recordar que l’aprovació del compte no suposa conformitat amb els pressupostos, sinó que el que es portava a aprovació era que el compte general presentat reflecteix els comptes reals de l’Ajuntament. La resta de grups polítics no van fer cap comentari en el torn d’intervencions.

Seguidament es va passar a ratificar el decret d’alcaldia, de data 14 d’agost, d‘adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per donar cobertura a l’execució de sentència ferma que es preveu per a l’exercici 2019.La sentència correspondria a una demanda relacionada amb el projecte de can Vives, que si finalment condemna a l’Ajuntament seria per un import de gairebé 4 milions d’euros. Cal recordar que el projecte de can Vives, durant la legislatura de CiU l’any 2010, partia d’un conveni amb els propietaris d’una finca agrícola per requalificar-la i que l’Ajuntament pogués fer habitatge protegit, un projecte que finalment no s’ha materialitzat. Els antics propietaris han demandat a l’Ajuntament per incompliment de contracte. La família propietària dels terrenys els cedia en base a una permuta de 15 habitatges i 15 pàrquings que no s’han construït perquè l’empresa a la qual es va adjudicar el projecte finalment no l’ha executat perquè no tenia finançament per fer-ho. El regidor d’hisenda Josep Solé va explicar que l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic es fa perquè en cas de sentència condemnatòria per a l’Ajuntament, el consistori pugui disposar d’un crèdit tou, de part de l’Estat, per a poder pagar en cas de possible sentència desfavorable. En el torn d’intervencions, la regidora no adscrita Olga Zuloaga va preguntar al govern si, a part de l’adhesió que es proposava al Fons d’Impuls Econòmic, s’està treballant també per trobar altres solucions a aquest problema. Ciutadans va recordar que “s’estava demanat el préstec al Ministeri d’Hisenda del Regne d’Espanya”. Babord va expressar el seu neguit per aquest litigi, degut, va dir Babord, “ a la mala gestió de CiU” i també va preguntar si s’està treballant també per trobar altres solucions a aquest problema. El regidor d’Hisenda Josep Solé va explicar que el govern està treballant en aquesta qüestió i que el judici serà al mes de març, i en relació al comentari de Ciutadans, va dir que “què més voldríem que demanar-li el préstec a la República Catalana”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Grup Municipal Demòcrata, Ciutadans, PSC,VdM Sí que pot Sí puede i la regidora no adscrita i l’abstenció de Babord.

També es va aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31 de desembre de 2017. L’objectiu era posar al dia l’inventari. Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-VdM Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, Ciutadans,PSC, VdM Sí que pot sí puede, i la regidora no adscrita Olga Zuloaga, i l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata.

En el capítol de mocions no resolutives, el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va presentar-ne una per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per introduir un nou apartat en el Reglament d’Organització Municipal (ROM) amb la finalitat que les regidores i regidors que es trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu, puguin assistir a distància a les sessions plenàries mitjançant videoconferència. En la votació d’aquest punt es va produir un empat pel que fa al nombre de vots dels regidors entre els vots favorables (Babord, PSC, VdM sí que pot, regidora no adscrita Olga Zuloaga) i els vots en contra (Gent per Vilassar de Mar, Grup Municipal Demòcrata). ERC-VdM Diu Sí i Ciutadans es van abstenir. Aquest empat va obligar a fer una segona votació, en la qual la moció va quedar aprovada. El sentit del vot en aquesta votació va ser: a favor van votar-hi Babord, PSC, VdM Sí que pot/Sí puede i regidora no adscrita Olga Zuloaga. En contra, Gent per Vilassar de Mar, i es van abstenir ERC-VdM Diu Sí, Grup Municipal Demòcrata i Ciutadans.La regidora de Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede Manuela Calero va explicar que presentava aquesta moció amb l’objectiu de complir la llei orgànica d’homes i dones, i que s’amparava en la Carta Europea d’Autonomia Local. La regidora Olga Zuloaga va explicar que veia amb bons ulls aquesta moció, va explicar que caldria que es garantitzés la seguretat jurídica en aquest tema i va mostrar-se partidària de modificar també altres aspectes del reglament ROM. El PSC també va subratllar que s’ha de garantir la seguretat jurídica. Ciutadans veu també amb bons ulls la moció però va afegir que es tracta d’una moció “sense desenvolupar” ja que no explica com s’implementaria. Babord va explicar que veu necessària aquesta moció i també va manifestar que s’hauria de revisar el reglament ROM. El Grup Municipal Demòcrata va subratllar que es tracta d’una qüestió que no és de competència municipal i que el ROM no pot passar per sobre de lleis superiors que encara no amparen aquests aspectes . Tant Gent per Vilassar de Mar com ERC-VdM Diu Sí van manifestar que veuen amb bons ulls l’esperit de la moció. Gent per Vilassar de Mar va argumentar el sentit del seu vot explicant que no votaven a favor ja que creuen que aquesta moció no es podria implementar a hores d’ara. ERC-VdM Diu sí va recordar que s’està pendent de que es regulin en lleis autonòmiques aquest tipus de qüestions.

Abans del torn de precs i preguntes, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia.

En el torn de precs i preguntes, pel que fa a l’oposició, la regidora no adscrita Olga Zuloaga va preguntar per la campanya impulsada per l’Ajuntament per mantenir neta la sorra, i pel problema de males olors que hi ha al carrer d’en Roig ocasionat per l’activitat d’un restaurant, qüestió sobre la qual també van preguntar Ciutadans, Babord i Grup Municipal Demòcrata. VdM Sí que pot/Sí puede va preguntar quan es farà el cens d’amiant, pels criteris a l’hora de decidir l’orientació dels bancs fusta, pels passos soterranis estintolats i pel manteniment dels carrers. El PSC va preguntar com està funcionant el Servei d’Emprenedoria, i es va mostrar partidari de la modificació del reglament ROM. Ciutadans es va referir a les banderes que, per llei, han d’onejar a l’edifici dels ajuntaments, i va preguntar sobre la pancarta “Llibertat presos polítics” que hi ha al balcó de l’Ajuntament. Babord va preguntar, entre altres qüestions, sobre l’adquisició per part de l’Ajuntament, de pistoles Taser per a la policia local i per quan es canviaran de nom els carrers i places del poble que tenen noms franquistes. Des del Grup Municipal Demòcrata van mostrar la seva queixa, pel que consideren “estat d’abandonament” en que es troba el poble pel que fa a manteniment de carrers i van preguntar sobre els contractes de neteja i recollida de residus.

Per part del públic, va haver-hi vàries intervencions: dos veïns es van queixar dels sorolls que ocasiona durant la nit l’activitat d’un bar ubicat a la zona on resideixen i un altre veí es va queixar de la presència de simbologia independentista en espais públics del nostre poble.

Vilassar Ràdio ofereix aquest divendres un ampli resum del ple, amb la valoració de la sessió per part de govern i oposició, a l’espai “Crònica”, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h.