El Pérez Sala ja és Escola Verda

acte recollida distintiu Escola Verda 15 de març de 2014L’escola Pérez Sala ha aconseguit el distintiu d’Escola Verda, després d’haver elaborat i aprovat el seu Pla de cohesió ambiental i d’haver dut a terme el seu primer Programa d’Acció.

El centre va rebre el seu distintiu durant l’acte de celebració dels 15 anys del Programa Escoles Verdes, el passat 15 de març, al Teatre Nacional de Catalunya. Una representació de pares i mares, alumnes i mestres de l’escola van assistir a l’acte, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila. Amb el Pérez Sala ja són dues les escoles de Vilassar de Mar que disposen del distintiu, l’escola els Alocs el té des del 2010.

El programa Escoles Verdes ajuda els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, promou la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn, i afavoreix l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius, fent xarxa.

Des la seva creació, cada any s’han anat multiplicant les adhesions al distintiu fins arribar a les 623 actuals, una quarantena de les quals són de la comarca del Maresme. Aquest distintiu té una validesa de tres anys i per renovar-lo cal presentar el Programa d’Acció ja realitzat amb les actuacions valorades i el nou Programa d’Acció a desenvolupar al llarg dels tres cursos escolars següents. Transcorreguts aquests tres anys, el distintiu s’ha de tornar a renovar. Aquest curs, l’han renovat 157 centres.