El nombre de persones ocupades, empadronades al nostre poble, és de 9.058

El nombre de persones ocupades empadonades a Vilassar de Mar se situa en les 9.058, de les quals 4.541 homes i 4.517 dones, el que suposa un descens de l’1’22 % en relació al mes anterior i un increment del 1’71% en termes interanuals.

Al conjunt del Maresme, el nombre de persones ocupades empadonades se situa en les 188.284, el que suposa un descens del 0’67 % en relació al desembre i un increment del 3,33% en termes interanuals .Hi ha més homes que dones ocupades. El major nombre de persones ocupades té entre 30 i 44 anys. Destaca el creixement interanual de l’ocupació jove (10,3%) per sobre de la resta de grups d’edat.

El nombre de persones ocupades ha augmentat en tots els municipis respecte d’un any abans. En canvi, en relació al desembre ha disminuït en la majoria amb les excepcions d’Alella, Òrrius i Sant Iscle de Vallalta.

Aquestes persones empadronades a la nostra comarca ocupen un total de 197.627 llocs de treball al Maresme en tancar el mes de gener, un 0,7% menys que al desembre i un 3,5% més que un any abans.

Prop del 80% dels llocs de treball que ocupen són del sector dels serveis. En relació al mes anterior, ha augmentat l’ocupació en la indústria (0,09%) i en la construcció (0,28%). Interanualment, ha augmentat en tots els sectors, amb més intensitat en el dels serveis (3,8%).

Més del 80% dels llocs ocupats es regeixen per una relació laboral per compte d’altri. Proporcionalment, la indústria és el sector amb més llocs de treball per compte d’altri. Respecte del mes de desembre han minvat tant les relacions per compte d’altri (-0,71%) com propi (-0,66%). Interanualment han incrementat més les primeres (3,91%).

El nombre de llocs que ocupen les persones residents a la comarca ha baixat en la majoria de municipis en relació al desembre, un descens que s’ha concentrat tant en les relacions laborals per compte d’altri com propi. Interanualment, han augmentat en tots els municipis.

Pel que fa al nombre de llocs de treball que ocupen les persones empadronades a la nostra localitat, aquests llocs de treballs són en total 9.600, dels quals: per compte d’altri,  7.635 , el que suposa un 0’95 % menys que el mes anterior i  un increment de l’1’92% respecte a fa un any. Per compte propi, 1.965 llocs de treball, el que suposa una reducció del 0’30 % respecte al mes anterior i un increment de l’1’92% respecte a la variació interanual.

Les relacions per compte d’altri es caracteritzen, al conjunt de la comarca,  per estar lligades, majoritàriament, a un contracte indefinit, sobretot dels 45 anys en endavant i en el sector industrial. Prop del 70% d’aquests llocs de treball estan lligats a una jornada completa. Un percentatge que és més elevat en els contractes indefinits (77,45%) que en els temporals (62,13%).

Es tracta de dades provisionals. Per a més informació, consulteu aquí