El nombre de persones afectades per ERTO al Maresme s’eleva a 29.058

Fins al 14 d’abril s’havien presentat 4.804 Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació al Maresme afectant 29.058 persones treballadores. El 96% d’aquests expedients (4.616), segons recull l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, són per força major i poden atribuir-se a la crisi sanitària de la COVID-19. Suposen el 5,4% dels ERTO per força major registrats al territori català i el 4,6% de persones treballadores afectades per la crisi causada pel coronavirus. La resta dels ERTO, que són 188, són deguts a altres causes.

En relació a les dades de fa una setmana, s’ha produït un increment del 4,34% en els ERTO per força major i del 11,35% en les persones treballadores afectades. En el conjunt de Catalunya aquests increments han estat del 4,43% i 3,43% respectivament.S’observa un major increment dels ERTO per altres causes, tant al Maresme com en el conjunt de Catalunya. En el cas de la comarca han augmentat un 20,51% aquests ERTO i un 25,09% en l’àmbit català. El nombre de persones afectades ha pujat un 14,73% al Maresme i un 22,97% a Catalunya.