El Museu de la Marina i el Museu Monjo s’unifiquen per formar un únic Museu Municipal de Vilassar de Mar

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, dins el procés de reorganització interna que ha engegat, unificarà els dos museus municipals de Vilassar de Mar en un únic museu municipal per optimitzar els recursos, millorar el tractament del patrimoni i potenciar la col•lecció d’art local.

El procés de reorganització interna de la regidoria de Cultura té com a objectius optimitzar i racionalitzar els seus recursos humans i materials, potenciar el treball en xarxa dels seus serveis i equipaments, incrementar la coordinació i el treball en equip i donar una imatge unificada de la seva tasca, amb l’objectiu últim d’oferir un millor servei a la ciutadania. Segons s’explica en nota de premsa,  la regidora de Cultura, Laura Martínez, es proposa impulsar “una veritable política cultural municipal a partir de la definició de línies estratègiques i programes d’actuació que es concretarà en projectes de treball”.

En relació amb la promoció del patrimoni, s’ha impulsat la creació del Museu Municipal de Vilassar de Mar, que serà dirigit per l’actual directora del Museu de la Marina, Llum Torrents. Aquesta decisió posarà fi a la situació que suposava l’existència de dos museus públics, amb dues direccions i dues línies de treball diferents. El nou Museu s’estructurarà en tres espais: el Museu de la Marina que s’especialitzarà en història i aplegarà les col•leccions de marina, etnografia i la necròpolis romana, el Museu Enric Monjo que s’especialitzarà en art i potenciarà  les col•leccions d’escultura d’Enric Monjo, de pintura de Carme Rovira i Maria Ferrés i d’art municipal, i la Casa Carme Rovira, que un cop es reformi, acollirà la col•lecció de pintura de Carme Rovira.

La previsió és que en un parell de mesos es puguin condicionar els espais en funció del nou discurs museogràfic i museològic, per la qual cosa el Museu Enric Monjo romandrà tancat durant aquest període de temps. A partir del mes de març, tornarà a obrir les seves portes amb una exposició permanent renovada i amb un programa d’activitats centrat en les arts plàstiques i obert a tothom.

La nota de premsa assenyala que “la veritable raó de ser del nou Museu Municipal de Vilassar de Mar cal buscar-la en els seus projectes concrets de treball, que promouran l’ampliació, la conservació i la difusió del patrimoni local i buscaran reforçar la cohesió social i la identitat local”.

Aquests projectes de treball s’articularan entre els diferents serveis i equipaments de la regidoria de Cultura i amb les diferents entitats del poble. En tots els casos en què sigui possible, el treball amb infants i joves es considerarà un element d’actuació prioritari.

Leave a Reply