El Maresme continua captant població d’altres comarques catalanes i de l’estranger

El Maresme, per tercer any consecutiu, manté un saldo migratori positiu. És a dir, rep més població de la que marxa a viure a altres indrets. Segons l’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, som la quarta comarca de Catalunya amb un saldo migratori positiu més elevat, darrera el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Les darreres dades oficials, relatives a 2015, indiquen que el conjunt de moviments migratoris han deixat al Maresme un guany net de població de 2.226 persones. Durant aquest any van marxar del Maresme 13.908 persones, però la comarca va atreure 16.134 nous veïns i veïnes procedents, principalment, de la resta de comarques catalanes i de l’estranger. Pel que fa a Vilassar de Mar, el saldo migratori també és positiu, amb un guany de població de 197 persones. Si desglossem les dades, pel que fa a les migracions internes, en relació amb la resta de Catalunya, el saldo migratori també es positiu, 707 vilassarencs han anat a viure a altres poblacions del Principat i la nostra localitat ha rebut 889 persones d’altres localitats catalanes, per tant el guany de població en aquest àmbit és de 182 persones; i en relació amb la resta d’Espanya, 76 vilassarencs han anat a viure a altres comunitats autònomes i el nostre poble ha rebut 94 persones d’altres comunitats autònomes, per tant, el guany de població en aquest àmbit ha estat de 18 persones. I finalment, quant a migracions externes, es registra un saldo negatiu de 3 persones: 140 vilassarencs han anat a viure a l’estranger, i la nostra localitat ha rebut 137 persones d’altres països.
A nivell de tot el Maresme, el saldo migratori és positiu en el marc dels moviments registrats dins el territori català i en els comptabilitzats amb l’estranger (principalment amb països americans i de la Unió Europea), en canvi, és negatiu pel que fa als canvis residencials amb la resta d’Espanya.
Pel que fa als moviments migratoris dins de Catalunya, el Maresme ha rebut 9.590 persones d’altres comarques, mentre han emigrat del Maresme cap a altres indrets catalans 8.215. L’anàlisi de migracions amb l’estranger també és positiva per a la comarca. Hem rebut 4.271 persones procedents de l’estranger i han marxat a viure a altres països 3.351 maresmencs i maresmenques.La tendència, però, s’inverteix en la comparativa entre immigracions i emigracions amb la resta d’Espanya. Les dades reflecteixen un saldo migratori negatiu de 69 persones, Han marxat a viure a altres comunitats autònomes 2.342 ciutadans, mentre la comarca ha rebut 2.273 persones procedents d’aquests territoris.

 

En comparació amb el comportament de les migracions en anys anteriors, es reaferma el posicionament del Maresme com a territori que atrau població catalana; es manté la pèrdua de població en les migracions amb la resta d’Espanya i s’inverteix la tendència respecte a les migracions externes que des de 2012 havia estat negativa.