El GOVI organitza un concurs escolar de dibuix

  •  

El Grup d’Opinió de Vilassar de Mar (GOVI), amb la col•laboració de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, organitza un concurs escolar de dibuix, per a alumnes de primer a sisè de primària, que en aquesta primera edició es fa sota el lema “M’agrada Vilassar de Mar: Un mar de flors”. El termini de lliurament de dibuixos anirà del 20 de març al 3 d’abril.

BASES PER AL CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX. PRIMERA EDICIÓ
TEMA: M’AGRADA VILASSAR DE MAR: UN MAR DE FLORS

1.  Participants
Es podran presentar tots els alumnes de primària residents a Vilassar de Mar o pertanyents als centres escolars de Vilassar de Mar. Alumnes de 1r a 6è de primària.

2. Tècnica
Totalment lliure. Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica (aquarel•les, llapis, ceres, temperes, etc.) sempre que s’adaptin al format de cartolina o paper DIN A-4.

3.  Tema
En la primera edició que tindrà lloc el 2009, el tema serà “M’AGRADA VILASSAR DE MAR: UN MAR DE FLORS”.

4.  Presentació
Al revers del dibuix, s’indicarà el nom de l’autor, el títol, un nombre de telèfon de contacte, població i/o el col•legi a què pertany. Els dibuixos es poden lliurar en els respectius centres educatius del poble i a l’Ajuntament, en cas de no ser alumne de cap centre educatiu del municipi. El termini de lliurament serà des del 20 de març al 3 d’abril.

5.  Jurat
El jurat estarà compost pel President i un altre membre del GOVI, una persona relacionada amb el món artístic i per la  Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar o persona en qui delegui. La decisió del jurat es farà pública en el butlletí de l’Ajuntament de maig. Els resultats es faran públics en els mitjans de comunicació municipals i també de forma personal als guanyadors.

6.  Premis
Es lliuraran tres premis per cada cicle de Primària: Inicial, Mitjà i Superior.
Els premis seran lliurats per l’Alcalde i la Regidora de Cultura de Vilassar de Mar en un acte que se celebrarà a l’Ateneu Vilassanès, i que serà anunciat amb la suficient antelació,  al qual estaran convidats tots els participants en el concurs i en el curs del qual tindran l’oportunitat de comentar amb els representants municipals la seva visió del municipi i elevar les seves peticions. Tots els participants comptaran amb un obsequi que es lliurarà a l’entrada de l’esmentat acte.

7.         Els dibuixos
Els dibuixos premiats quedaran en propietat del GOVI, reservant-se el dret de publicació, i sempre esmentant a l’autor/a.

8. Exposició
Amb els dibuixos premiats i altres de seleccionats es farà una exposició pública que s’inaugurarà el dia de l’acte que se celebrarà a l’Ateneu Vilassanès.

9.  Devolucions
          Els dibuixos no premiats es podran recollir en el mateix lloc d’entrega del 8 al 12 de juny de 2009. El material no reclamat, quedarà a propietat del GOVI.

10.  Resolució final
El jurat resoldrà qualsevol incidència que pugui produir-se. Aquesta serà irrevocable.
L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que pugui produir-se. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Leave a Reply