El GOVI organitza un concurs escolar de dibuix

El Grup d’Opinió de Vilassar de Mar (GOVI), amb la col•laboració de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, organitza un concurs escolar de dibuix, per a alumnes de primer a sisè de primària, que en aquesta primera edició es fa sota el lema “M’agrada Vilassar de Mar: Un mar de flors”. El termini de lliurament de dibuixos anirà del 20 de març al 3 d’abril.

BASES PER AL CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX. PRIMERA EDICIÓ
TEMA: M’AGRADA VILASSAR DE MAR: UN MAR DE FLORS

1.  Participants
Es podran presentar tots els alumnes de primària residents a Vilassar de Mar o pertanyents als centres escolars de Vilassar de Mar. Alumnes de 1r a 6è de primària.

2. Tècnica
Totalment lliure. Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica (aquarel•les, llapis, ceres, temperes, etc.) sempre que s’adaptin al format de cartolina o paper DIN A-4.

3.  Tema
En la primera edició que tindrà lloc el 2009, el tema serà “M’AGRADA VILASSAR DE MAR: UN MAR DE FLORS”.

4.  Presentació
Al revers del dibuix, s’indicarà el nom de l’autor, el títol, un nombre de telèfon de contacte, població i/o el col•legi a què pertany. Els dibuixos es poden lliurar en els respectius centres educatius del poble i a l’Ajuntament, en cas de no ser alumne de cap centre educatiu del municipi. El termini de lliurament serà des del 20 de març al 3 d’abril.

5.  Jurat
El jurat estarà compost pel President i un altre membre del GOVI, una persona relacionada amb el món artístic i per la  Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar o persona en qui delegui. La decisió del jurat es farà pública en el butlletí de l’Ajuntament de maig. Els resultats es faran públics en els mitjans de comunicació municipals i també de forma personal als guanyadors.

6.  Premis
Es lliuraran tres premis per cada cicle de Primària: Inicial, Mitjà i Superior.
Els premis seran lliurats per l’Alcalde i la Regidora de Cultura de Vilassar de Mar en un acte que se celebrarà a l’Ateneu Vilassanès, i que serà anunciat amb la suficient antelació,  al qual estaran convidats tots els participants en el concurs i en el curs del qual tindran l’oportunitat de comentar amb els representants municipals la seva visió del municipi i elevar les seves peticions. Tots els participants comptaran amb un obsequi que es lliurarà a l’entrada de l’esmentat acte.

7.         Els dibuixos
Els dibuixos premiats quedaran en propietat del GOVI, reservant-se el dret de publicació, i sempre esmentant a l’autor/a.

8. Exposició
Amb els dibuixos premiats i altres de seleccionats es farà una exposició pública que s’inaugurarà el dia de l’acte que se celebrarà a l’Ateneu Vilassanès.

9.  Devolucions
          Els dibuixos no premiats es podran recollir en el mateix lloc d’entrega del 8 al 12 de juny de 2009. El material no reclamat, quedarà a propietat del GOVI.

10.  Resolució final
El jurat resoldrà qualsevol incidència que pugui produir-se. Aquesta serà irrevocable.
L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que pugui produir-se. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Leave a Reply