El govern de Vilassar de Mar no pot tirar endavant els pressupostos del 2017

En la sessió plenària extraordinària del 27 d’abril, l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en minoria, no ha aconseguit prou suport per tirar endavant els pressupostos del 2017 i de moment es veu forçat a prorrogar els pressupostos corresponents al període anterior.

Després de negociar amb els grups a l’oposició, finalment l’equip de govern format per set regidors, cinc d’ERC-VdM diu Sí i dos de Gent per Vilassar de Mar, no ha aconseguit la majoria necessària per tirar endavant la proposta de nous pressupostos i només ha comptat amb el suport de les dues regidores del PSC, a l’oposició. La resta de grups del plenari, un total de 12 regidors i regidores, ha votat en contra.

La proposta per al 2017 l’ha explicat el regidor d’Hisenda, Josep Solé, que ha començat la seva intervenció afirmant que el pressupost de l’Ajuntament per al 2017 estava condicionat per una despesa bancària de 3 milions d’euros, la més gran de la història de l’Ajuntament, perquè aquest és el primer any complert que s’amortitzava el préstec de 13,5 milions d’euros que es va assumir de la SA Municipal. Solé també ha destacat del pressupost que s’incrementava en 300.000 euros la dotació als recursos destinats a Serveis Socials fruit, la major part, del contracte programa en Serveis Socials signat amb la Generalitat per a municipis de més de 20.000 habitants. També ha recordat que la partida destinada als pressupostos participatius enguany s’incrementava i passava dels 92.000 euros als 150.000. Entre d’altres novetats, també ha destacat que el pressupost de 20,3 milions d’euros per al 2017, amb un augment de 674.000 euros respecte l’any anterior, incloïa subvencions de l’IBI a famílies monoparentals, subvencions de l’ICIO per a la remodelació de façanes en mal estat, ajudes a persones desocupades que s’incorporin al món laboral com a autònoms, així com auditories dels contractes més importants per garantir la seva correcta implementació.

 

Pel que fa a la comparativa dels ingressos respecte el 2016, en els impostos directes hi havia un augment de 140.000 euros, en els impostos indirectes de 88.000 euros, en taxes i altres ingressos de 78.000 euros, de 349.293 euros en transferències corrents (200.000 euros dels contracte programa amb la Generalitat a més dels diners provinents de l’Estat i de la Diputació) i de 18.500 euros en transferències de capital. Respecte a les despeses, el capítol de personal augmentava en 30.356 euros, el de béns corrents i serveis en 57.950 euros, les despeses financeres baixaven en 111.854 euros, les transferències corrents augmentaven més de 200.000 euros per la incorporació de subvencions de l’IBI a famílies monoparentals i l’ICIO, entre d’altres, el fons de contingència s’augmentava en 50.000 euros en previsió de l’aprovació de l’increment de l’1% del sou al personal públic, les inversions pujaven en 102.043 euros i els passius financers en 358.854 euros.

 

Solé també s’ha referit a l’esforç realitzat per reduir l’endeutament bancari que pel que fa a l’Ajuntament ha passat de 22,1 milions d’euros al 2015 a 20,1 milions d’euros al 2016, i el de la Societat Municipal ha passat d’11,8 milions d’euros a 6,9 milions d’euros. Per fer més fàcil la comprensió del pressupost, a través d’unes diapositives, ha explicat que de cada 100 euros ingressats, 40,6 es destinaven als serveis públics bàsics, 20 a béns públics de caràcter preferent com són Educació, Sanitat, Cultura i Esports, 15 euros a sufragar el deute públic, 14,3 a actuacions de caràcter general, 7,3 a actuacions de promoció social i 2,8 a actuacions de caràcter econòmic.

 

A continuació Solé ha deixat el torn de paraula a la regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, perquè detallés en què es millorarà gràcies al contracte programa de la Generalitat. Arasa ha explicat que suposarà un augment de les persones que treballen a l’Àrea, passant de 5 a 8, fet que millorarà l’atenció directa amb la ciutadania, reduirà la llista d’espera i permetrà treballar d’una manera més proactiva. També ha explicat que hi haurà més hores de servei a domicili, i que amb la creació del Servei d’Informació i Atencó a la Dona (SIAD), d’aquí a uns mesos, Vilassar de Mar tindrà assessorament jurídic i psicològic.

 

Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede s’ha argumentat el vot en contra al pressupost perquè no veien cap mesura a favor del foment d’una altra forma d’economia com el cooperativisme, ni cap esforç en matèria mediambiental ni en la realització d’estudis en els processos per fixar taxes o impostos municipals com podia ser el que marca el preu de l’escola bressol municipal.

Des del PSC, que ja havia avançat en dies anteriors el seu vot a favor, s’han explicat les aportacions del seu grup que s’havien incorporat al pressupost referents al foment de l’ocupació i l’activitat econòmica a Vilassar de Mar, a la cultura i memòria històrica, a la potenciació de la Taula de mobilitat mitjançant la contractació d’un tècnic de mobilitat, a l’increment de la partida dels pressupostos participatius i a la creació d’una Taula de treball per desenvolupar el projecte educatiu a Vilassar de Mar.

Des de Cs, el seu portaveu, Juan Díaz, ha criticat el retard amb el que es presentaven els pressupostos i els ha qualificat “de fum”. “Veiem números i ràtios però no polítiques per millorar el nostre poble”. Díaz també ha criticat el fet que el pressupost no considera els mandats del plenari en referència a les mocions proposades per l’oposició i que han estat aprovades.

Per part de Babord s’ha argumentat el vot en contra perquè des del seu grup havien plantejat al govern tres punts mínims, que finalment no han estat satisfets. Aquests eren: la definició dels criteris per a la concessió de subvencions a entitats, la no negociació del deute amb els bancs sense conèixer els resultats de l’auditoria de la SA Municipal i la implementació d’una estratègia de control i remunicipalització de serveis externalitzats. Babord ha afegit que en el pressupost per al 2017 “no hi ha cap millora substancial respecte el 2016, ni proposta que vagi més enllà” i que per això votaven en contra.

Per a Gent per Vilassar de Mar, soci de govern, el pressupost presentat “dins del marge de maniobra que tenim, és realista, prudent i en benefici de les persones” fent referència a l’increment de les partides dedicades sobretot a Serveis Socials i pressupostos participatius.

Des de CiU s’ha negat que no es pugui fer res per culpa del deute i dels interessos que s’han de pagar. “El pla de sanejament financer no és cap impediment, les xifres de liquidació del pressupost del 2016 amb un superàvit de 2,7 milions d’euros i un romanent de tresoreria de 2,5 milions d’euros ho demostren”, ha dit el seu portaveu, Joaquim Ferrer. També ha criticat que part dels ingressos del 2016 no s’han executat. Segons Ferrer, tant en el 2016 com en el 2017 la capacitat de gastar és de més d’1.750.000 euros i després de pagar el deute, 615.00 euros, per fer inversions quedarien 1.250.000 euros entre els dos anys que el govern ha decidit destinar a despesa corrent.

Per part d’ERC-VdM diu Sí, el seu portaveu s’ha cenyit sobretot al sentit del vot contrari de Babord, del qual ha dit que no entenien i del qual esperaven almenys una abstenció, una afirmació que ha compartit el regidor d’Hisenda que ha conclòs dient: “aquest pressupost, amb més polítiques públiques i socials, és millor que un pressupost prorrogat”.

Després del debat de pressupostos, a la plenària s’ha donat compte de la renúncia de la regidora d’ERC-VdM diu Sí, Raquel Zamora, per motius professionals. Tots els grups municipals l’han acomiadat amb elogis a la seva capacitat de treball i li han desitjat el millor per a la nova etapa que ara comença. Per la seva part, la regidora ha mostrat el seu agraïment a tothom i ha afirmat que en aquesta etapa a l’Ajuntament “he après moltíssim”. A través de les xarxes socials, ERC-VdM diu Sí ja ha fet públic qui la substituirà. Serà Montse Gual, presidenta de la Secció Local d’ERC de Vilassar de Mar, amb experiència al consistori vilassarenc com a regidora a l’oposició en dos mandats anteriors.

L’espai ‘Crònica’ ofereix aquest divendres 28 d’abril, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h, un ampli resum del ple amb el balanç de la sessió per part de govern i oposició.