El conveni de creditors de la SA Municipal permet la continuïtat de la seva activitat

roda-premsaEl passat 6 d’octubre es va celebrar la Junta de creditors de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, i es va aprovar, amb el 67,19% dels creditors ordinaris, el conveni que permet la continuïtat de l’activitat de l’empresa municipal que es troba en concurs. Recordem que Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, va presentar el 4 de gener de 2016 la sol•licitud del concurs voluntari de creditors perquè no tenia liquiditat per pagar el que devia. A inicis de la legislatura, el deute de la SA era superior a 16 milions d’euros i actualment està per sota dels 12 milions d’euros. Si es compleixen les previsions amb les negociacions amb el Banc Sabadell i els compromisos de venda de pisos del Mercat, a final del 2016 el deute de la SA quedaria a l’entorn dels 8,5 milions d’euros, és a dir, el deute de la SA s’hauria reduït a la meitat.
En roda de premsa que s’ha realitzat aquest dimarts a les 12 del migdia, l’alcalde, Damià del Clot, ha explicat que amb l’aprovació del conveni “hem posat la SA en la via de la solvència, hem salvat el patrimoni social de la SA, és a dir, les promocions dels pisos H1 i H2 de les Pinedes i també la nau municipal on s’ubiquen la brigada i la Policia Local, a més de no perjudicar la situació financera de l’Ajuntament”.
L’aprovació del conveni de creditors requeria de l’obtenció de vots a favor superiors a la meitat del passiu ordinari, que pujava a un total de 2.270.638,34 euros. En sentit oposat, el Jutjat mercantil hagués decretat la liquidació i l’extinció de la SA Municipal. Amb la signatura del conveni, és a dir, l’acord amb els creditors, la SA aconsegueix una quita, tot eliminant la meitat del crèdit ordinari, i guanyar temps per estabilitzar la situació financera i renegociar les condicions del deute. El conveni contempla el pagament dels crèdits ordinaris amb una quita del 50% i una espera de 5 anys liquidables exempts d’interessos, d’acord amb el següent calendari de pagament: primer any: 10%; segon any: 15%; tercer any: 25%; quart any: 25% i cinquè any: 25%. El pagament per als creditors subordinats començarà a partir de la finalització del pagament als creditors ordinaris, és a dir, a partir del sisè any, en les mateixes condicions.
Després del termini legal de 10 dies per formular oposició a l’aprovació judicial del conveni, si no es formula cap o es desestimen les mateixes, el jutge dictarà sentència aprovant el conveni i cessaran tots el efectes de la declaració de concurs com ara la intervenció de l’administració concursal.