El concurs escolar de dibuix enguany segueix el tema “Vilassar de Mar, vila solidària”

El gOvi, amb la col·laboració de la Regidoria d’Ensenyament, la Biblioteca Municipal, la llibreria Índex i Optichic, ha organitzat la cinquena edició del concurs escolar de dibuix que enguany porta com a tema “Vilassar de Mar, vila solidària”. El termini de lliurament de treballs anirà del 8 al 12 de juny.

Al concurs poden participar alumnes de primària (de 1r a 6è) residents a Vilassar de Mar o que pertanyin als centres escolars del municipi. El concurs compta amb tres premis per a cada cicle de primària: inicial, mitjà i superior. Els dibuixos participants s’hauran de lliurar als respectius centres educatius, a can Bisa (de dill. a div. de 9 a 14 h) o a la Biblioteca (de dill. a div. de 16 a 21 h).

 

BASES PER A LA CINQUENA EDICIÓ DEL CONCURS ESCOLAR DE DIBUIX ANY 2015

TEMA: “VILASSAR DE MAR VILA SOLIDÀRIA”

1. PARTICIPANTS
Es podran presentar tots els alumnes de primària residents a Vilassar de Mar o pertanyents als centres escolars de Vilassar de Mar. Alumnes de 1r a 6è de primària.

2. TÈCNICA
Totalment lliure. Es pot emprar qualsevol tipus de tècnica (aquarel∙les, llapis, ceres, temperes, etc.) sempre que s’adaptin al format de cartolina o paper DIN A‐4.

3. TEMA
El tema serà “VILASSAR DE MAR VILA SOLIDÀRIA”

4. PRESENTACIÓ
Al revers del dibuix, s’indicarà el nom de l’autor, el títol, un número de telèfon de contacte, població i/o el curs i col∙legi a què pertany. Els dibuixos es poden lliurar en els respectius centres educatius del poble, a Can Bisa (C. Montserrat, núm. 8), de dilluns a divendres de 9 a 14h i a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, de dilluns a divendres de 16 a 21 h. El termini de lliurament serà del 8 al 12 de juny.

5. JURAT
El jurat estarà compost pel President i un altre membre del gOvi, una persona relacionada amb el món artístic i representants de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La decisió del jurat es farà pública a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i a la pàgina web del gOvi: www.goviweb.net i també de forma personal als guanyadors.

6. PREMIS
Es lliuraran tres premis per cada cicle de Primària: Inicial, Mitjà i Superior.

Els premis es lliuraran en l’acte que es celebrarà a la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, el dijous 18 de juny a partir de les 18.30 h, al qual estaran convidats tots els participants en el concurs.

7. ELS DIBUIXOS
Els dibuixos premiats quedaran en propietat del gOvi, reservant‐se el dret de publicació, i sempre esmentant a l’autor/a.

8. EXPOSICIÓ
Els dibuixos premiats, així com el de la resta de participants s’exposaran públicament a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, del 15 al 30 de juny.

9. DEVOLUCIONS
Els dibuixos no premiats es podran recollir a la seu social del gOvi, C. Sant Sebastià, núm. 29 baix, després del període d’exposició pública. El material no reclamat, quedarà a propietat del gOvi.

10. RESOLUCIÓ FINAL
El jurat resoldrà qualsevol incidència que pugui produir‐se. Aquesta serà irrevocable.

L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol pèrdua fortuïta que pugui produir‐se. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.