El compte general de l’exercici 2014, a exposició pública

Plaça de l'AjuntamentEl passat divendres 5 de febrer es va reunir la Comissió Especial de Comptes, amb representació de tots els grups municipals, i va emetre dictamen favorable al compte general de l’exercici 2014, integrat pels comptes de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, Patronat Municipal d’Escoles Bressol i Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA. Els comptes s’exposen públicament del 10 de febrer al 8 de març a la planta baixa de l’Ajuntament. En aquest període de temps es poden consultar i presentar-hi al•legacions.

Posteriorment, els comptes es sotmetran a l’aprovació del Ple. Un cop aprovats, es trametrà una còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes per a la seva fiscalització. Els comptes s’aprovaran fora de termini perquè la Junta General de la SA no va aprovar els comptes anuals de la societat municipal fins el passat 17 de desembre.

Leave a Reply