El carrer Narcís Monturiol recupera els arbres

Recentment s’han plantat nous arbres entre el carrer Montevideo i la plaça Ventura Gassol, per substituir els que es van haver de treure per poder renovar la xarxa d’aigua i ampliar les voreres.

Arran de les obres d’ampliació de voreres i renovació de serveis que s’està fent als carrers dels voltants del Mercat Municipal, els arbres del carrer Narcís Monturiol es van haver de treure. Ara, un cop ja han finalitzat els treballs, se n’han tornat a plantar per substituir els que hi havia abans.

Els nous arbres, de l’espècie mèlia, igual que els anteriors, s’han col·locat a la calçada, de manera que no afecten les voreres actuals ni la xarxa d’aigua, i permeten un millor ús de la vorera per part dels vianants i una millora general del conjunt de l’espai públic.
Cal tenir present que Narcís Monturiol és el carrer comercial més important del poble i arran de l’ampliació de voreres, la renovació d’arbres s’ha fet estrictament en els trams amb més circulació de vianants. El tram on ja s’ha fet la substitució d’arbres és el costat muntanya entre l’avinguda Montevideo i la plaça Ventura Gassol. Properament es farà al tram mar entre l’avinguda Montevideo i el pas de vianants de davant la plaça Mossèn Andreu Teixidó. Un cop finalitzin els treballs d’ampliació de les voreres s’hauran substituït un total de 28 arbres.