Dilluns comencen les actuacions de millora dels entorns escolars

 

L’Ajuntament de Vilassar de Mar posa en marxa l’execució dels treballs de l’obra prevista al Pla de Camins Escolars, concretament de la primera fase, un projecte que té com a objectiu la millora de la seguretat i l’accessibilitat als entorns escolars del municipi. L’actuació començarà el 20 de març a l’entorn de l’escola Vaixell Burriac, a l’avinguda Eduard Ferrés amb Riera d’en Cintet.

Les actuacions definides en la primera fase consisteixen, principalment, en la millora de la senyalització horitzontal i vertical, l’execució de guals de vianants accessibles i la instal·lació d’elements reductors de velocitat als entorns escolars. Amb les diferents actuacions proposades, es volen millorar les condicions de seguretat i accessibilitat als equipaments educatius de Vilassar de Mar, i en una segona fase, pendent d’adjudicar, a les vies més utilitzades pels infants per arribar als seus centres escolars (eixos connectors). El projecte dona especial compliment a la normativa d’accessibilitat de no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics.

Als passos de vianants de l’entorn de les escoles, el projecte preveu pintar-hi pictogrames per a la inclusió SCCA: Sistemes de Comunicació Augmentatius i Alternatius, formes diferents del llenguatge parlat per augmentar i/o compensar les dificultats de comunicació de moltes persones com ara les que tenen Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa Serveis i Manteniments Servial SL per un pressupost de 195.085,72 euros (IVA inclòs) i té un termini d’execució de dos mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig.

El Pla de Camins Escolars es va aprovar per unanimitat en el Ple d’abril de 2022 i proposa la creació d’un conjunt d’itineraris còmodes i segurs que afavoreixin el desplaçament dels infants a peu, en bici o en altres vehicles de mobilitat personal, com ara el patinet, sense l’acompanyament dels adults.

Amb la posada en marxa d’aquest Pla es pretén incentivar hàbits saludables de mobilitat entre els infants i les seves famílies per millorar-ne la salut; augmentar l’autonomia dels infants; fomentar el desenvolupament de la seva consciència crítica i l’esperit propositiu en la millora de l’entorn i recuperar l’espai públic com a lloc d’estada, de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència, alhora que es milloren el medi ambient urbà i la qualitat de vida del poble, entre altres objectius.