Dijous, transmissió del ple a les 20h

Vilassar Ràdio transmetrà aquest dijous 20 de desembre a les 8 del vespre el ple ordinari que tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que consta de tretze punts en l’ordre del dia, entre els quals cinc mocions no resolutives.

Ordre del dia:
1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 18/10/2018 i 15/11/2018.
2- Aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics i aprovació de la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control financer.
3- Adaptació de les bases d’execució del pressupost 2018 als canvis normatius.
4- Aprovació de l’addenda del conveni d’encàrrec gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, per a la compra agregada del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021.
5- Petició de l’establiment d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida per a l’any 2019.
6- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per engegar, prèvies aportacions de les associacions feministes i entitats del nostre municipi, un espai permanent de trobada denominat “Escola de pensament feminista”.
7- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, sobre el dret a l’empadronament.
8- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, de defensa del sistema sanitari i de l’atenció primària de salut.
9- Moció, no resolutiva, prsentada pel grup municipal de Ciutadans, per facilitar el dret a vot als ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees.
10- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Demòcrata i la regidora no adscrita, Sra. Olga Zuloaga, per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
11- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
12- Donar compte de la renúncia de la regidora del grup municipal Babord-CUP-PA, Sra. Júlia Suriol Corbera.
13- Precs i preguntes.