Dijous, retransmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà dijous 16 de maig a les 8 del vespre el ple ordinari que tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i que consta de 9 punts en l’ordre del dia, que són els següents:

1- Aprovació de les actes anteriors dels dies 18-4-2019 i 30-4-2019.
2- Donar compte del seguiment 1r trimestre 2019 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.
4- Aplicació romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, de 31 de desembre de 2018, a l’amortització anticipada de préstecs i aprovació suplement de crèdit MC 14/2019.
5- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.
6- Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar, per a l’organització del Concurs de Música Jove 2019 (15a edició) i de les bases reguladores per a la participació en el mateix.
7- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per donar suport a les vuit mesures o actuacions amb l’objectiu de fer complir plenament la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
8- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
9- Precs i preguntes.

A l’espai “Crònica” del dimarts 21 de maig us oferirem el resum del ple i el balanç global de la sessió per part de govern i oposició.