Dijous 3 de juliol, sessió plenària ordinària

AjuntamentAquest dijous 3 de juliol hi ha sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà a partir de les 8 del vespre i es podrà escoltar en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://radio.vilassardemar.cat).

 

 


Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 22/05/2014.

1. Aprovació inicial de ‘’expedient de modificació de les bases d’execució del pressupost municipal per l’exercici 2014.

2. Desestimació de les al·legacions formulades pel senyor Francesc Jordan Periz, a la modificació del ROM aprovada inicialment el 24/04/2014 i aprovació definitiva de la modificació del ROM.

3. Declaració de caducitat de la parada núm. 4 del Mercat Municipal de Sant Joan.

4. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA sobre la informació i la transparència de la situació econòmica de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

5. Moció del grup municipal de la CUP perquè s’iniciïn els tràmits per arranjar un camí marítim entre Vilassar de Mar i Premià de Mar.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2013.

2. Donar compte de la liquidació del pressupost del Patronat de les escoles bressol de l’any 2013.

3. Donar compte de l’informe en relació a l’execució pressupostària.

4. Decrets de l’alcaldia.

5. Precs i preguntes.