Dijous 22 maig, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 22 de maig, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà a les 20 hores i retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1FM).

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de les actes anteriors dels dies 20/03/2014, 24/04/2014 i 28/04/2014.

1. Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio per al període 2014-2018.

2. Moció del grup municipal socialista per a la constitució del Consell de Comunicació Local i la redacció del reglament dels mitjans de comunicació municipals.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Decrets de l’alcaldia.

2. Precs i preguntes.