Dijous 19 d’abril, sessió plenària ordinària

Aquest dijous vinent,  19 d’abril, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. S’iniciarà a les 8 del vespre, serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio, i consta de 10 punts, entre el quals hi ha l’aprovació del pla local de joventut 2018-2020, dues  mocions no resolutives  i es donarà compte de l’auditoria de la Societat Anònima Municipal corresponent als exercicis 2006-2015

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta anterior del dia 15/03/2018.
 2. Aprovació de la modificació de pressupost per suplement de crèdit MC 12/2018.
 3. Autorització de compatibilitat de treballador municipal.
 4. Ratificació del decret 2018 DECR 00362, de 9 d’abril de 2018, d’acceptació de l’encàrrec de gestió realitzat per l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la tramitació de l’expedient de contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Vilassar de Mar per la temporada 2018.
 5. Elecció de festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2019.
 6. Aprovació Pla Local de Joventut 2018-2020.
 7. Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA de suport als Comitès de Defensa de la República i contra la seva criminalització.
 8. Moció, no resolutiva, presentada per ERC, Gent per Vilassar de Mar i Grup Demòcrata per a l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
 9. Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
 10. Donar compte de l’auditoria de compliment de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes SA del exercicis 2006-2015.
 11. Precs i preguntes.