Aquest dijous 17 de març, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 17 de març, a les 20 hores, hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb tres punts en l’ordre del dia. Degut a problemes tècnics amb la unitat mòbil , el ple municipal s’emetrà per Vilassar Ràdio en diferit aquest proper dilluns 21 de març a partir de les 8 del vespre. Tindran un ampli resum sobre aquest ple demà divendres als espais “Primera hora” i “Crònica”, i al “Resum informatiu local”,  aquest dissabte a les 2 de la tarda i 2/4 de 8 del vespre, i aquest diumenge a 2/4 de 2 de la tarda.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTÒRIA:

0. Aprovació de les actes anteriors del 20/01/2011 i 03/03/2011

1. Aprovació del Pla d’acció d’energia sostenible de Vilassar de Mar, 2011-2020 (PAES)

2. Adhesió al conveni marc entre l’administració general de l’Estat i l’administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.

3. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents. (EXP. 1-MPG-11-001)

 II. CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PER PART DEL PLE:

   1. Decrets de l’alcaldia.
   2. Precs i preguntes.

Leave a Reply