Dijous 15 d’octubre a les 7 del vespre, transmissió del ple

Vilassar Ràdio emetrà dijous 15 d’octubre, a les 19 hores, la sessió plenària ordinària que se celebrarà de manera telemàtica, a través de videoconferència. Dies després, la sessió es penjarà a l’apartat de les vídeoactes del web de l’Ajuntament. Els ciutadans que vulguin traslladar preguntes al ple podran fer-ho per instància a través del web del consistori fins el dimarts 13 d’octubre.

Per raons organitzatives, al final del ple es donarà resposta a les cinc primeres preguntes que arribin per instància. Les que no puguin ser contestades al ple es mirarà de respondre-les per escrit.

La sessió plenària d’aquest mes es durà a terme de manera virtual en compliment de la normativa de la Generalitat de Catalunya que prohibeix les trobades i reunions de més de 6 persones a causa del coronavirus.

L’Ajuntament va activar aquest mecanisme d’entrada de preguntes amb l’objectiu quela ciutadania pogués tenir veu en el ple,tot i les diverses restriccions a causa de la pandèmia.

A continuació, detallem l’ordre del dia de la sessió:

1. – Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17/09/2020

Part resolutiva:

2. – Expedient número 26/2020 modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb préstec d’ens de fora del sector públic

3. – Modificació i aprovació del text refós del reglament de funcionament del pavelló d’esports municipal Paco Martín

4. – Modificació i aprovació del text refós del reglament de funcionament del poliesportiu La Bòbila

Part de control:

5. – Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del número 2888/2020 al 3189/2020
6. – Precs i preguntes.