Ha entrat en funcionament la zona verda d’aparcament exclusiva per a veïns i assimilats

Des del dissabte 13 de juny s’ha posat en funcionament els dissabtes, diumenges i dies festius des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre la zona verda d’aparcament gratuït exclusiva per a veïns de Vilassar de Mar i assimilats, en carrers del Pla de l’Avellà i la Xinesca, amb l’objectiu de facilitar l’aparcament a aquestes persones en àrees d’especial concurrència en la temporada estival. El control es fa mitjançant el distintiu d’aparcament expedit per l’Ajuntament. Excepcionalment, i a causa de l’emergència sanitària, el distintiu de l’any 2018 o del 2019 és vàlid també durant aquest any. Aquesta zona verda estarà en funcionament  fins al 13 de setembre

 Consulteu tota la informació sobre la zona verda