Des de setembre s’ha fet una seixantena d’actuacions per arranjar voreres i calçades malmeses i fer millores d’accessibilitat

L’empresa de manteniment viari que té contracte del servei de conservació, manteniment i reparació de la via pública a la nostra localitat ha realitzat de setembre de 2021 a febrer de 2022 una seixantena d’actuacions, la majoria de reparació del paviment de voreres. Els principals motius que fan malbé les voreres dels carrers són les arrels dels arbres i els aparcaments indeguts de vehicles a sobre de les mateixes.

El contracte té un pressupost de 100.000 euros a l’any, que es destina a la reparació i manteniment de la via pública, seguint la planificació del personal tècnic de serveis territorials de l’Ajuntament en què es prioritza l’arranjament dels paviments potencialment perillosos a la caiguda de persones. 

On s’han realitzat les actuacions fins ara?

 • Carrer Sant Vicenç
 • Carrer Maria Vidal
 • Torrent de la Santa
 • Carrer Santa Eulàlia
 • Carrer Jeroni Anyé
 • Passeig Sant Joan de Mar
 • Carrer Mn. Pere Ribot/carrer de la Muralla
 • Carrer Colom (entre av. Montevideo i ctra. de Cabrils)
 • Carrer de Mossèn Joan Rebull/carrer Picasso
 • Riera d’en Cintet/carrer Rosari: reparació de tapa i coll de pou
 • Montevideo/av. Eduard Ferrés
 • Carrer de la Mar
 • Carrer Sta. Eulàlia/Torrent de la Santa
 • Carrer Santa Eulàlia/carrer Sant Artur
 • Carrer Sant Artur/carrer Jeroni Anyé
 • Carrer Santa Magdalena
 • Carrer Santa Rosa de Lima
 • Montevideo
 • Carrer Mossèn Pere Ribot, 155
 • Carrer Maria Vidal/carrer Sant Vicenç
 • Carrer de Sant Jeroni/carrer Santiago Rusiñol
 • Carrer Santa Rosa