Des de divendres 4 a diumenge 6 de novembre, votació per decidir en quins projectes invertir 92.000 euros del pressupost municipal

Des de divendres 4 al diumenge 6 de novembre es faran les votacions entre els 15 projectes finalistes del procés de pressupostos participatius per decidir en què invertir 92.000 € del pressupost municipal. Podran votar tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar majors de 16 anys.

La manera d’acreditar que són de Vilassar de Mar serà mitjançant qualsevol dels documents oficials (DNI, NIE) que acreditin la residència al municipi, i en el seu defecte, un volant d’empadronament vigent. Cada persona podrà escollir les propostes a través d’una sola butlleta. Només serà vàlid un vot per participant. Aquesta butlleta inclourà les 15 propostes i la persona haurà d’escollir tres en total. Qualsevol butlleta que contingui més o menys propostes marcades serà considerada nul•la.

Per votar hi haurà urnes col•locades el divendres 4 de novembre, de 10 a 20 h, a la Biblioteca, el dissabte 5 de novembre, de 17 a 20 h, a can Bisa, i el diumenge 6 de novembre, de 10 a 13 h, a l’Ajuntament. També podran prendre part en el procés de votacions les entitats registrades al registre municipal d’entitats. Les entitats podran participar presentant a l’Ajuntament un sobre tancat amb un certificat de l’acord de l’òrgan de govern de l’entitat on es facin constar els tres projectes triats per l’entitat. Aquest sobre s’obrirà en el moment de fer el recompte de vots.
Un cop finalitzat el període de votacions, el mateix diumenge 6 de novembre, a partir de les 13 hores, es farà el recompte en acte públic i durant el transcurs d’una festa oberta a tothom es proclamaran els projectes seleccionats. La festa comptarà amb el grup d’animació Tres per res i un aperitiu.
En cas que sigui necessari un desempat entre projectes es farà per sorteig. Els projectes s’ordenaran per ordre de votacions rebudes de més a menys, i s’aniran executant fins a esgotar els 92.000 € (IVA inclòs). En cas de sobrant econòmic, la comissió es reunirà per decidir la destinació d’aquests diners.
Cal recordar que fins al dijous 3 de novembre el vestíbul de la Biblioteca Municipal i el de l’Escola d’Adults Municipal acullen l’exposició pública dels 15 projectes que ha triat la Comissió Pressupostos Participatius 2016 d’entre els 52 presentats per la ciutadania. Al mateix temps, s’ha habilitat un espai al web municipal www.vilassardemar.cat/participacio per difondre tant els projectes seleccionats com el procés de votacions.