Des de dilluns 5 d’octubre, noves afectacions de trànsit amb motiu de les obres del carrer Cuba

Dilluns 5 d’octubre es tallarà al trànsit el carrer Cuba des del carrer Arpella fins a Sant Feliu per poder executar l’encreuament de Sant Llorenç i fer l’arranjament del paviment dels contenidors soterrats del carrer Cuba, que mentre durin les obres no es podran utilitzar. Per aquest motiu, quedarà prohibida l’entrada de camions pel carrer Cuba. El carrer Sant Llorenç s’habilitarà provisionalment de doble sentit de circulació des de Cuba a Via Octaviana per a l’accés dels veïns i quan arribi l’obra al carrer Sant Feliu es farà el mateix en aquest carrer. Un cop finalitzat aquest encreuament es passarà a treballar al tram entre Sant Llorenç i Maria Vidal per poder executar l’arqueta de sanejament i els guals de l’encreuament de Cuba amb Sant Feliu. El darrer encreuament afectat serà el de la N-II amb Cuba, que obligarà a desviar per la Ronda Vilassar tot el trànsit.

Cal recordar que amb aquestes obres s’estan eliminant les barreres arquitectòniques actuant als encreuaments amb els carrers Sant Llorenç, Sant Feliu, Maria Vidal i Alsina. L’objectiu és millorar l’accessibilitat i que les persones amb mobilitat reduïda puguin circular sense problemes. La previsió és que el conjunt de les obres estigui finalitzat el 30 d’octubre.

Leave a Reply