Obres al tram de Mont entre Sta. Gemma i Colom, des d’aquest dilluns

Des del passat 25 d’octubre, l’Ajuntament està duent a terme l’actuació de pavimentació del carrer Mont, entre la N-II i el carrer Colom, per convertir-lo en un carrer de plataforma única i de prioritat invertida. L’actuació es fa en cinc fases per minimitzar les molèsties al veïnat. Des d’aquest dilluns 10 de gener es porta a terme la part final de la fase 4, entre Santa Gemma i Colom, amb una durada prevista de tres setmanes.

Quines afectacions té?

  • Tallat carrer Sant Ramon des del dilluns 10 de gener
  • Els guals del carrer Sant Ramon podran accedir provisionalment en doble sentit des del carrer Aduana.

L’objectiu del conjunt de l’obra és la reurbanització d’aquest tram del carrer Mont per fer-lo més accessible canviant la secció actual de calçada segregada per una secció de plataforma única (voreres i calçada al mateix nivell). Fins ara, era un carrer amb voreres de menys de 90 cm en la majoria dels trams i sense passos de vianants accessibles.

Amb l’actuació, el carrer Mont passarà a ser un carrer de prioritat invertida on es prioritzarà l’ús del carrer per part dels vianants, s’eliminaran les zones d’aparcament, s’eliminarà el doble sentit de circulació existent en un punt del carrer, s’eixamplaran les zones destinades a voreres i es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles a 20 km/h. L’actuació també inclou la renovació i ampliació dels punts de recollida de les aigües pluvials.

L’obra, amb un pressupost d’adjudicació de 266.433 euros, s’està duent a terme per fases. La primera va ser la part del carrer Mont des de la N-II i fins al núm. 28. La segona, del carrer Mont, 28 al carrer del Rosari. La fase 3, del carrer del Rosari fins a Sant Josep. La fase 4 va començar el dia 20 de desembre i finalment es fa en dues parts: la 4a, de Sant Josep a Santa Gemma i la 4b, de Santa Gemma a Colom. La fase 5, la final, compren l’actuació d’aglomerat des del carrer Mont, 28 fins a Colom. De totes les fases i de l’afectació que comporten cada una d’elles, l’Ajuntament ha anat informant amb antelació al veïnat mitjançant cartells.