Des del 18 de setembre, ja pot entrar públic als dos camps de futbol i als pavellons del nostre poble

Des de dissabte 18 de setembre, i a petició de les entitats esportives usuàries dels pavellons esportius i camps de futbol municipals, l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha decidit permetre, atenció, l’accés del públic, tant a partits com a entrenaments. El regidor d’Esports, Jordi Tàpies, ha explicat que la prohibició, vigent fins al divendres 17 de setembre, es derivava de la normativa establerta pel Procicat i tenia, també, a veure amb motius sanitaris i aspectes legals que se’n derivaven. Recordem que la passada temporada es va permetre l’accés al públic al camp de futbol Xevi Ramon i als pavellons, pero no al camp de futbol annex.

Ara, les entitats usuàries dels pavellons i camps de futbol municipal seran les encarregades, tindran la responsabilitat, d’establir el control d’accés i ocupar-se de la gestió.

L’Ajuntament de Vilassar de Mar recorda que el permís municipal està condicionat al compliment, per part de les entitats usuàries, de totes les mesures; així com de les indicacions que rebin per part del personal municipal. Si des del consistori s’observa que alguna entitat no fa el control, segons la manera indicada, se’ls revocarà el permís per obrir les instal·lacions al públic.

Atenció a les normatives.

Pel que fa als pavellons i camps de futbol, les entitats usuàries disposaran de dues persones. Una haurà de fer el control d’accés de públic: documentar el registre d’assistents, portar el control de l’aforament en cada moment i podrà demanar, si ho estima oportú, el DNI per fer les comprovacions d’identitat que consideri. L’altra persona s’encarregarà del control de les grades. Això vol dir, també donar suport a l’accés general i vetllar per tal que el públic assistent respecti les normes.

Les entitats hauran de guardar els registres d’assistents fins, com a mínim, 15 dies després de realitzada la pràctica esportiva. També les entitats s’hauran de responsabilitzar del repartiment del número de seients tant per al públic local com per al visitant.

Si coincidissin partits o entrenaments, de manera simultània, de més d’una entitat en un mateix pavelló, per exemple, hauran de negociar entre elles tant el repartiment dels espais com de l’aforament. En el cas de la Bòbila, si l’entitat esportiva gestiona l’accés amb cita prèvia, no caldrà una segona persona.

Normes per al públic.

Sempre mascareta posada, separació, com a mínim, d’un metre i mig entre persones sempre que no siguin convivents, no es podrà sortir a la mitja part i només es podran moure de les graderies per anar al lavabo. No es podrà ni menjar ni beure i no es podrà transitar, tampoc, per zones no autoritzades.

Entrades, sortides i aforament

S’habilitaran, en el cas dels dos pavellons de Vilassar de Mar, el Paco Martin i la Bòbila, entrades i sortides diferents tant per al públic com pels jugadors i jugadores.

Pel que fa als aforaments, a la pista de parquet del Paco Martin hi podran haver 50 persones a la grada. A la pista annexa 39. 40 són les persones que podran assegures a les graderies de la Bòbila.

Camps de futbol municipals

Fixem la nostra mirada, ara, en els Camps de futbol municipal. La Unió Esportiva també s’encarregarà del control d’accés i de tots els aspectes relacionats que t’hem explicat en el cas de la Bòbila i del Paco Martin. Sent, també, l’entitat blanc-i-vermella la resoponsable de l’operatiu.

La Unió Esportiva Vilassar també haurà de posar dues persones per al control general i accés de grades. També hauran de guardar les dades de registres, com a mínim, dues setmanes després de finalitzar l’activitat esportiva. Les normes per als assistents són les mateixes que als pavellons municipals de Vilassar de Mar que et recordem: Sempre mascareta posada, separació, com a mínim, d’un metre i mig entre persones sempre que no siguin convivents, no es podrà sortir a la mitja part i només es podran moure de les graderies per anar al lavabo. No es podrà ni menjar ni beure i no es podrà transitar per zones no autoritzades.

La Unió Esportiva Vilassar, que també haurà de respectar entrades i sortides diferents tant per al públic com per a jugadors i jugadores, tindrà un màxim de 290 persones a les grades i de 80 al camp annex.