Demà al vespre, ple extraordinari

Demà dimarts a les 8 del vespre, ple extraordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb el següent ordre del dia:

1.  Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’impost sobre béns immobles
2. Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm.32 reguladora de la taxa  per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica  en les vies públiques municipals,   sota control horari regulat per parquímetres
3. Modificació puntual de l’organigrama de l’Àrea de Serveis Personals i creació d’un lloc de treball de tècnic/a de salut de l’esmentada àrea.

Leave a Reply