Avui dia 30, darrer dia de la recollida Porta a Porta domèstica

Des de finals de març, l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha anat instal•lant, per fases, les illes ecològiques, que substitueixen el sistema de recollida de la brossa Porta a Porta (PaP). avui 30 d’abril, serà el darrer dia que es reculli a través del sistema Porta a Porta. A partir de l’1 de maig s’hauran d’utilitzar les illes ecològiques.

Pel que fa al comerços es continuarà fent la recollida PAP de l’orgànic, paper i rebuig. Els envasos i el vidre els hauran de portar als contenidors,.

 En total s’han col•locat unes vuitanta illes ecològiques, que diferencien per colors els residus que es poden dipositar: vidre (contenidor verd), paper (contenidor blau), resta (contenidor gris), envasos (contenidor groc) i orgànica (contenidor taronja). Amb el canvi de recollida, el govern municipal aposta per seguir reciclant però d’una forma més neta, sostenible, i que possibiliti no haver d’acumular la brossa a casa.

Els nous contenidors incorporen el sistema anomenat easy (fàcil), totalment robotitzat i que permet un estalvi important de temps de buidatge i de personal respecte d’altres models. Un sol conductor pot fer tota la maniobra de recollida gràcies a uns camions amb un braç articulat i un dispositiu d’elevació que els permet operar en punts de difícil accés i amb un temps d’espera molt ràpid.

Des de l’Ajuntament es demana que els ciutadans continuïn separant les deixalles i facin ús de les illes ecològiques.

Leave a Reply