Del 3 al 14 de maig, preinscripció a l’Escola Bressol Municipal

Del 3 al 14 de maig s’obrirà el període per presentar les sol•licituds de preinscripció a La Bressoleta, Escola Bressol Municipal, per al curs 2010-2011. Les sol•licituds s’hauran de presentar a l’equipament de l’avinguda Eduard Ferrés, 168, de 5 a 7 de la tarda.

Enguany hi ha 149 places lliures de les 246 que té l’escola, ja que les restants són ocupades per nens i nenes que ja han estat escolaritzats aquest curs. Les places lliures es distribueixen entre els dos centres de l’escola bressol municipal, el de l’avinguda Eduard Ferrés, 168, i el que està actualment en construcció a l’avinguda Montevideo, 217. Les places vacants es distribueixen de la següent forma: 48 places per a lactants (32 al centre d’Eduard Ferrés i 16 al de l’av. Montevideo), 45 per a infants d’1 a 2 anys ( 9 al centre d’Eduard Ferrés i 36 al de l’av. Montevideo) i 56 places per a infants de 2 a 3 anys (10 al centre d’Eduard Ferrés i 46 al de l’av. Montevideo).

En el moment de presentar la sol•licitud, les famílies hauran d’escollir l’edifici (av. Montevideo, 217 o av. Eduard Ferrés, 168) on volen que vagi el seu fill/a, sempre i quan hi hagi plaça vacant. Acabat el termini de presentació de sol•licituds es baremaran d’acord amb els criteris generals i complementaris del Departament d’Educació. Totes les que estiguin empatades s’ordenaran alfabèticament i enumeraran correlativament. Per determinar el número a partir del qual s’ordenaran les sol•licituds empatades es farà un sorteig públic el dia 27 de maig, a les 7 de la tarda, en el pati de l’av. Eduard Ferrés, 168.

Després de publicar la relació definitiva, s’adjudicarà la plaça en el lloc sol•licitat (per rigorós ordre segons punts i sorteig) mentre hi hagi plaça disponible, o passaran a l’altre si encara en queden. La resta quedarà en llista d’espera. Durant el període de preinscripció es podrà canviar el lloc sol•licitat, però no un cop adjudicada la plaça.

  CALENDARI:
– Presentació de sol•licituds: del 3 al 14 de maig, ambdós inclosos. (En el despatx de l’av. Eduard Ferrés, 168, de 5 a 7 de la tarda) 
– Publicació de relacions baremades de sol•licituds: 21 de maig
– Termini de reclamacions a les relacions baremades: 25, 26 i 27 de maig
– Sorteig públic: 27 de maig
– Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès: 2 de juny
– Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny

Leave a Reply